donderdag 25 juni 2015

Dictee donderdag 25 juni 2015 (1): dictee 843 (1) [673]

Dictee - dictees [673]

Dictee 843, alinea 1 t/m 3.

1. Ik heb zo-even gelezen dat er bij 'zoiets' sprake is van klinkerbotsing. We hebben zowat de hele middag maar zo wat aangerommeld. Vertel eens wat over lewiszuur en -base, en over zuur-basereacties en -titraties. Zou die noorderling ook ' zoögloea' [oi] hebben opgenomen in zijn top tien (top 10) aller tijden van moeilijk uit te spreken woorden? Terwijl er zouk gespeeld werd, hield hij op (noch) met zotteklap en zottenpraat, noch met zoute bollen eten. Leuk, zo'n kleine Antarctische kleine adeliepinguïn. De noord-zuidverbinding verbindt de zuidoosthoek van Amsterdam met de noordwesthoek. Het zwart-Amerikaanse vuur wordt in zwart Amerika flink opgestookt. Daar moet hoognodig eens een zwabbertje over gehaald worden.
2. Die zwansen (GB) hebben heel wat afgezwansd bij het zwanzen. De katjoesjaraketten zijn afgevuurd. Seitan is een vleesvervangend product, gemaakt van tarwe. Onder de blote hemel: sub divo, sub Jove, sub Jove frigido, à la belle étoile of sub tecto coeli. Successen: succès de ridicule (succes wegens belachelijkheid), succès de scandale (succes door een veroorzaakt schandaal), succès d'estime (succes dat alleen berust op de achting voor de naam van de maker of de voordrager, niet op de innerlijke waarde van het werk of de voordracht) en succès fou (daverend succes, meervoud: succès fous). Such is life: c'est la vie. Sucrose of invertsuiker kun je met sucres betalen. Ik heb dochter in slaap gesuid.
3. Hij wist subiet dat subito een muziekterm is. Eigen haard is goud waard, sub parvo sed meo: onder een klein dak, maar wel onder het mijne. Sub rosa is off the record. Maar wel Deo volente: sub reservatione Jacobaea. Pas in de suite kwam zijn vuile suit uit de suitcase. Een suisse had vaak een hellebaard en een bandelier (draagriem sabel). Summa summarum, tenslotte, geef ik hem de benefit of the doubt. Aan de rivieren van Babylon (super flumina Babylonis) zijn de beginwoorden van Ps. 137, het klaaglied der Israëlieten in hun ballingschap. Zoiets als Psalmen 24 (afgekort: Ps. 24) moet je lezen, iets als psalm 33 (afgekort ps. 33) moet je zingen. Ik beluisterde met veel plezier via internet Rivers of Babylon van Boney M. (1978, publ. 2012).