dinsdag 2 juni 2015

Dictee dinsdag 02 juni 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (39) [656]

Dictee - dictees [656]

Ditjes en datjes (39)

A. VD heeft een lemma 'fleur du coin': (van munten) nog niet in omloop geweest, geheel fris, afkorting: FDC. Bij lemma FDC staat echter 'fleur de coin'. Een eigen frequentieonderzoekje op internet geeft voor 'de' het grootste aantal hits. VD is dat met me eens: ik neem aan dat ze het lemma zullen aanpassen naar 'fleur de coin'.
B. Vond je onder lemma 'zwart' voorheen nog 'black Friday', nu is consequent alleen nog maar 'Black Friday' toegestaan (in VD).
C. Ik zocht het woord 'coxsackievirus'. Dat viel nog helemaal niet mee. Het staat nl. alleen binnen artikelen (sub lemma) in de oVD. Eerst uitgebreid gezocht op *virus*, maar dat lukte echt niet. Achteraf bleek waarom: het lemma 'hand-, voet- en mondziekte' (door mij verzonnen afkorting à la kno-arts: hvm-ziekte) heeft als omschrijving: infectieziekte die veroorzaakt wordt door bepaalde coxsackie- en enterovirussen en die pijnlijke blaasjes in de mond, in de handpalmen en op de voetzolen veroorzaakt (met name bij jonge kinderen). Aha, het woord 'virus' is daar dus juist weggelaten en vervangen door een weglatingsstreepje; met zoeken op '*virus*' was dit dus nooit te vinden. Het juiste zoekmodel is dus '*sack*' of iets dergelijks en dan is het secondewerk voordat het gezochte op je scherm verschijnt.
D. Samen met Johan de Boer heb ik de dictees 000-025 herzien, alleen op het gebied van échte spelfouten, niet t.a.v. semantiek en (on)zin van de dictee-inhoud. Deze eerste serie gaat naar alle mij bekende adressen, in het vervolg alleen nog op aanvraag (leentfaar@Zeelandnet.nl) of automatisch na plaatsing op de maillijst 'Annotatie'. Een zending bestaat uit de 25 dictees plus een verzameldocument, waar ze allemaal in zitten. Melding van toch nog fouten (hoogstonwaarschijnlijk) wordt zeer gewaardeerd! Dit verzoek geldt tot op punten, komma's en spaties!
E. Het gewestelijke truiken-roer-mij-niet (ook: kruidje-roer-mij-niet, dat niet!) is uit de oVD verdwenen.
F. Ook hierbij opletten: unspeakable Turk lijkt onvindbaar, maar daar moet 'the' voor. Zoeken op '* unspeakable *' geeft wel het gewenste resultaat!
G. Utrechts Studenten Dictee: "Schrijdend langs de coulissen van de Griekse historie stelden we vast dat tweeënhalve maand na haar verkiezingsoverwinning Syriza nog niet onder Europa’s financiële dictaat was uitgekomen." Volgens mij (en Taaladvies) "uit was gekomen". Het werkwoord 'uitkomen' heeft de bedoelde betekenis niet en past hier dus niet (wel: onder … uit was gekomen).
H. Waarom zou het lemma 'toddik' verdwenen zijn? Wel in pVD en eVD, niet meer in oVD.
I. Vraag: minimum en maximum los of aaneen? Antwoord: zelfstandig naamwoord, dus altijd aaneen: minimumleeftijd en maximumvrijstelling, wel minimale vereisten en maximale behoeften (bnw.).
J. Heden aan de lijst 'Annotaties' verstuurd alle dictees 026-050 revisited.