maandag 1 juni 2015

Dictee maandag 01 juni 2015 (3): dictee 839 (3) [655]

Dictee - dictees [655]

Dictee 839, alinea 7 t/m 10.

7. Recognosceren is verkennen. Reculer pour mieux sauter: een spierinkje uitwerpen om een kabeljauw te vangen. De rechtbank velde een redhibitoir vonnis. In de haven is er op het schip een redenwacht. Je moet oppassen met een reductio ad Hitlerum. Reefers zijn hier verboden. Gezocht op '*ance' (100 hits): aequa lance = onpartijdig,
ap- en dependances (ap- en dependentiën), déchéance = verval van een recht, tenietgaan, échéance = verschijning, verval, élégance = elegantie, jouïssance (vruchtgebruik) en action de jouissance, lancé = stof met kleine of grote contrasteffecten, mesalliance = ongelijk huwelijk, huwelijk beneden iemands stand, préséance = (recht van) voorrang, rance = wit-en-roodbruine marmersoort met grijze en blauwe aderen, résistance = verzet, een spiritistische seance en surseance (van betaling).

8. Aardige dicteewoorden zijn ook nog: e-vakantie en GIW-garantie (garantie van het Garantie-instituut Woningbouw). De veel genoemde en veelgeprezen runner-up is het uiteindelijk niet geworden. Hij valt op door die al meergenoemde gewoonte. Utraquisten (utraque = in beide gevallen) of calixtijnen (calix = kelk) vinden dat het Heilig Avondmaal in de beide gedaanten (brood en wijn) genuttigd moet worden. Zijn komaf, hij wilde ervan af zien te komen. We hadden een valsspeler in de smiezen, die vals speelde. Een doopboek bevat een lijst van daar gedoopte kinderen: vandaar dat het veel geraadpleegd wordt. Je moet van jongs af aan van je af bijten. Je moet die gedachte(n) nu maar van je afzetten. Mijnheer huppel(d)epup wordt ook wel Van der Hummes genoemd. Vandaar is nog één uur lopen.

9. Er vaceert [s] een vacature voor chef de bureau. In dat vademecum staat ook iets over vacuümtrekken. Vanwaar die achterdocht: die beschuldigingen, daar is niets van waar! Hij staat vanboven op de shortlist, ook al komt hij van boven de Moerdijk. Van Otterloos concert: in één woord prachtig. Gisteren nijtte het hoornvee, toen de boer de sloten reitte. De rekwisieten werden gerekwireerd. Na de W-dip (W-recessie) trad er een relance op. Bedoel je hier met reliëf relief en bas of relief en creux? Zo'n relâche forcée kan klauwen met geld kosten. Ze was toentertijd een religieuze precieuse. Met enteritis regionalis wordt crohn, de (darm)ziekte van Crohn, bedoeld. De reiger reigde naar prooi. En die nijging neigde naar een knicksje. 'Reïmponeren' en 're-importeren' hebben wat gemeen. Re infecta (bijwoord), re-infectie (znw.)

10. De reine du bal at een reine-claude (geen reinette of renet). Die remarque was remarquabel. Veel ophaalbruggen hebben nu remote control. We zijn die remuneratoire bonussen spuugzat. Het
rendez-voustje eindigde in een rendez-moi. Hij kan die renommage nooit waarmaken. Ik hoorde par renommée dat die renommee van zijn voetstuk gaat vallen. Een repentir is een pentimento, pardon? O, juist: overgeschilderd geheel van lijnen. Is repousseren een soort van achterbaks werken? Ik wil de wilde reseda [z]. Is een vent van niks ook een soort res nullius? Een res litigiosa is een litigieuze zaak. De resusfactor is resusfactorpositief of -negatief.