vrijdag 17 november 2017

Dictee vrijdag 17 nov 2017 (3): dictee Groot Zutphens Dictee 2017 [1207]

Dictee - dictees [1207]

Groot Zutphens Dictee 2017

(auteurs: een collectief)

Flora en fauna

1. De heraldische, dubbelstaartige gouden leeuw, keelkleurig [heraldiek: rood] getongd en genageld, is Zutphens stadsmascotte.

2. Ook geïnspireerd door Lions' (!) prestigieuze leeuwen stortten [niet nu!] de dicteesamenstellers zich dit jaar op flora en fauna; bereid (!) u voor op nog eens zeven zinnenprikkelende zinnen.

3. In het glaciale tijdperk van het pleistoceen begraasden grote herbivoren als de wolharige mammoet en de steppewisent, gewilde jachttrofee├źn van neanderthalers, de toendravlakten langs de oer-Rijn (!) waar honderdduizend jaar later Zutphen zou liggen.

4. De fysicus en theoloog Martinet en academicus De Gorter schreven in het achttiende-eeuwse Zutphen botanische publicaties van internationale importantie en beiden zijn gelauwerd in het lokale wegennet [Er zijn straten naar hen genoemd].

5. In de zogenaamde Stadsboomgaard [eigennaam], gesitueerd op de contrescarp [vestingbouw: buitenoever van een vestinggracht, tegenover de escarpe] in de noordoostelijke verdedigingslinie van de vroegzeventiende-eeuwse frontierstad [grensstad], plantte men verscheidene regio-eigen appel- en perenrassen waaronder de zeldzame jeanned'arcpeer [soortnaam].

6. Recentelijk verscheen over deze boomgaard een fullcolouruitgave in A5-formaat, een pro-Deoproject van pomologische en andere experts.

7. De extinctie [uitroeiing] van de Falco peregrinus [vergelijk de wolf = Canis lupus] was nabij, maar sinds het verbod op DDT is het aantal slechtvalken spectaculair toegenomen; je ziet ze frequent met hun aerodynamische bouw en ingebouwde spoilers vanaf de
Sint-Walburgis- en Nieuwstadskerktoren steile duikvluchten maken.


8. Het lijdt volgens een boomexpert geen twijfel dat de elfhonderdzevenenzeventig met voorbedachten rade geschuinde en langs de N348 geplante eenstijlige meidoorns van het exorbitant prijzige kunstproject Het Witte Lint [eigennaam: het lint van die meidoornbomen] alweer ten dode zijn opgeschreven doordat ze te veel te lijden hebben gehad.

9. Terwijl Zutphen de eikenprocessierups bestrijdt met mezen waarvoor talloze aviaria [vogelhuisjes] zijn opgehangen, wordt de door de destructieve varroamijt met uitsterven bedreigde bij juist verwelkomd in Zutphen Bijenstad [eigennaam, april 2009] een bijenlint waarin de stedelingen bijvriendelijke tuinen aaneenrijgen.