donderdag 9 november 2017

Dictee donderdag 09 nov 2017 (1): dictee Eemnesser Dictee 2017 [1197]

Dictee - dictees [1197]

Eemnesser Dictee 2017

Robotica (auteur: Gerard Wortel)

1. De technische ontwikkelingen in de robotica zijn het best te karakteriseren als de vierde industriële revolutie, die qua grootte en complexiteit alle voorgaande overtreft.

2. Robotisering is een proces dat irreversibel [onomkeerbaar] is en dat wordt getypeerd door een alomvattende transformatie van integrale systemen in industrieën allerwegen op Moeder Aarde.

3. De causale relatie tussen exuberante [overdadig, overstelpend] automatisering – in casu robotisering – en werkloosheid wordt door menig antagonist [tegenstander] vermaledijd en als ambetant [BE: vervelend, naar] ervaren.

4. Een dergelijke weerzin, die menigeen ook heeft ten aanzien van computers, wordt veroorzaakt door de premisse [vooropgezette stelling] dat machines en robots de wereld uiteindelijk zullen accapareren [zich meester maken van], waarbij men nalaat zich af te vragen of de robot altijd adequate beslissingen neemt of dat hij de facto fabuleert [verzinsels vertellen].

5. De meticuleuze [heel precies], humanoïde robot, die door sommigen als een soort baäl wordt gezien en voor anderen alleszins imminent [naderend, dreigend] blijkt, wordt met zijn ongelimiteerde applicaties op den duur een heuse commensaal [kostganger] in het futuristische huis van de doorsnee-Nederlander van de eenentwintigste eeuw.

6. Wat te denken van een alleraardigste, altruïstische [onbaatzuchtige] knuffelrobot in ot-en-sienkleding die goedgehumeurd voor jou een bakkie arabicakoffie inschenkt, waarna hij bij je op de biedermeier chaise longue plaatsneemt, zijn bionische arm om je heen slaat en consciëntieus luistert naar het geëmmer over jouw ludduvuddu [ldvd, liefdesverdriet]?

7. Aanvankelijk ben je stupéfait [stomverbaasd] over deze sensibele robot en zijn goocheme algoritmes, maar weldra zitten jullie genoeglijk causerend als Jut en Jul op de bank, terwijl de frigo [BE: ijskast] ondertussen communiceert met de magnetron, de robotstofzuiger als een ADHD'er (GB ook: adhd'er) de bedwantsen uit de velours gordijnen zuigt en de robotgrasmaaier het andermaal tijd vindt om het gazon te millimeteren.

8. De vraag is of binnen de evolutie van de mens de invloed van artificiële [kunstmatige] intelligentie zal leiden tot een verminderde functie van brein en ledematen, zodat de mens ten langen leste niets meer is dan een sferische entiteit, die als een brave hendrik apathisch voor zich uit staart en zich bij tijd en wijle laat fêteren door zijn mechanische conculega.