donderdag 3 november 2016

Dictee donderdag 03 nov 2016 (1): dictee Oefendictee november 2016 (3) [973]

Dictee - dictees [973]

Oefendictee november 2016 (3)

1. In Nederland bestreed PvdA's defensiewoordvoerder wat de belse Defensiewoordvoerder (lid van de PVDA) daar gedebiteerd had.

2. Ondanks zijn myorrhexis (spierscheuring) kon hij de scriptie over mycorrhiza (zekere symbiose en zwamwortel) toch voltooien. Met '*rex*' (een selectie): anorexia nervosa, bigorexia, brexit en grexit, citrex (in wasmiddelen), Doctor Extaticus (Dionysius de Kartuizer, Jan van Ruusbroec), grex venalium (een kudde huurlingen), imbrex (zekere bolle dakpan), lurex (zeker garen), megarexia, murexide (purperzuur), orthorexie (orthorexia nervosa), par excellence, par excellantiam, par exemple, rex(konijn), rex apostolicus (Apostolische Majesteit), rex catholicus (mv.: reges catholici), rex christianissimus (Zijne Allerchristelijkste Majesteit), rex fidelissimus, stressorexia,
superex-libris, allerextreemst, Heideggerexegeet, Vermeerexpositie en de tyrannosaurus rex. Verder niets met '*rhex*'.

3. Met de groeten uit de balletwereld: choreografie, plié, grand plié, demi-plié (logisch toch?), (grand) battement, cambré, developpé, entr'acte, fouetté (verlengde pirouette), KBvB (Koninklijk Ballet van Vlaanderen), prima ballerina, relevé, retiré en rond de jambe.

4. Met '*myc*' verder (zoek de betekenis maar op): actinomyceten, adriamycine, antimycoticum, ascomyceten, ascomycotina, aureomycine, basidiomyceten, basidiomycotina, bleomycine, dermatomycose, economyclass, economyclasssyndroom, erytromycine, gasteromyceten, helmmycena (!), lammycoat, macromyceten, melksteelmycena, micromyceten, mycelium, mycena, myceten, mycetisme, mycetologie, mycofaag (bnw., znw.), mycologie, mycoplasma, mycose, mycotoxine, mycotrofie, mycotroof, myxomyceten, onychomycose, pyrenomyceet, rapamycine, schijfsteelmycena, schizomyceten, schorsmycena, streptomycine, terramycine, vancomycine en viomycine

5. Met '*myk*': a horse, a horse, my kingdom for a horse! (Shakespeare, Richard III), CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Key; vergelijk RGB = rood, geel, blauw en smiksem: boter (Bargoens) – van het Friese 'smyksem' (smeersel).

6. De domstad Utrecht noemen ze aldaar Domstad. Hij peddelde een dory vol doreetjes voort. "Je bent een ribbemoos van een vent"; daarmee wil je naam graag bemosen. Ik heb een tijdlang gedacht: wat heeft de Eeoever wel, dat de IJ-oever net heeft (of omgekeerd)? Ei zo na had ik het eerdergenoemde 'laci' verkeerd geschreven. Welk verband is er tussen elleboog, ellepijp en ellenwaar of ellengoed? Gelovigen, bid tien weesgegroetjes en twintig ave mariaatjes. Die enkhuizer liet zich lastig ontwarren.

7. We eten vandaag een entrecoteje. Je moet dat in equatoriaal Afrika situeren. O ja, in Equatoriaal-Guinee dus? Meetkunde, meten maar: octogoon (achthoek), bis- en trisectrice, conchoïde (schulplijn), epi- en hypocycloïde, niet-euclidische meetkunde, piramide, parallellepipedum, polygoon, cosecans, rico (richtingscoëfficiënt) en stereo(metrie).

8. Je weet toch dat XXL extra extra large is? Heel simpel '*papier*': oud papier (wat zou GB's 'oudpapier' zijn?, calqueer- en caoutchoucpapier, eetpapier (ouwel), jezuspapier, offsetpapier, papier collé,
papier-maché, rouwpapier, presse-papier, wc-papier en veloutépapier.

9. Hoe schrijf je [cijfers]: '80-grams papier' en '80-grams A4-papier'?

10. Met '*zm*': AZM (Academisch Ziekenhuis Maastricht), azmari (Ethiopische griot), berlitzmethode, boltzmannverdeling, buzzmarketing (ik buz), quizmaster, zmp'er, EZ-minister, jazzmuziek (ook: acidjazzmuziek) en v.z.m. (voor zover mogelijk).