vrijdag 25 november 2016

Dictee vrijdag 25 nov 2016 (1): dictee Groot Dictee van Goeree-Overflakkee 2016 [1000]

Dictee - dictees [1000]

Groot Dictee van Goeree-Overflakkee 2016

Horrorclown (auteur: André Kastelein)

1. Nee, in een cafeetje zwartepieten kan überhaupt niet meer, noch het consumeren van negerzoenen: onze taal wordt gekuist van vermeend discriminerende uitingen.

2. Sinterklaas' knecht, ontdaan van kachelzwart en kruidnootjes, zal nooit ofte nimmer nog ijlings steile mansardekappen bestijgen, doch in de illegaliteit verpieteren bij louche halloween- en sm-party's.

3. Ook de gouden koets [niet G. K.] van het Koninklijk Huis lijdt onder weinig scrupuleuze activisten: het petit-pointnaaldwerk van de gecapitonneerde kussens, alleszins minutieus geborduurd door weesmeisjes en gesponsord door adellijke douairières, wordt onder druk van actiecomités vervangen door ecologische, gerecyclede linde- en berkenhouten zittinkjes.

4. De allegorische schilderingen van papaja's, kruidnagels en cacaobonen offrerende Atjehers [niet (meer): Atjeeërs], als reminiscentie van een VOC-tijdperk, worden geblurd [niet: geblird, verwarring met gesmirt – uitspraak ; uh], of verruild voor graffitiuitingen [geen koppelteken – bij dictees!] van postkoloniale hasjhandelaren.

5. Met de teloorgang van Piet dreigt het sinterklaasfeest in een vacuüm te belanden en creëren enkelen van de weeromstuit een nieuw mythisch blank fenomeen: de killerclown, die, blijkbaar gekloond, gelijktijdig in onder meer 's-Hertogenbosch en Kijkduin door ghostbusters en Pokémonjagers [voortaan toch maar met hoofdletter ...] werd waargenomen.

6. ’s Nachts verschijnt hij met krijtwit geschminkt gezicht, karmozijnrode neus en door kohl omrande ogen, zonder roe [niet: roux = bindmiddel voor saus en niet rouge: die houden we erin ...] en jutezak [klemtoon op 'jute': als lemma in GB en VD prioriteit, evt. kan juten zak en zelfs jute zak (lemma kolenzak) wel, maar dan ligt de klemtoon op 'zak'], maar met stiletto of hockeystick onder sinistere, tl-verlichte viaducten en in bosschages van verlaten stadsparken.

7. Hierdoor dreigt het faillissement van toch al dromedaris- en tijgerloze circussen en zelfs een cliniclown werd met argusogen door patiëntjes met coulrofobie aanschouwd en ternauwernood niet gelyncht door de in allerijl gealarmeerde medici.

8. Het meest onheilspellend is dat straks een schuinsmarcherende [Moet dat wel aaneen? Preciezen: nee!] horrorclown met nucleaire langeafstandsraketten op de schoorsteen van het Witte Huis [zie lemma 'Oval Office'] jongleert.

9. Is Zwarte Piet een karikatuur van de zwarte man, dan is deze terrorclown die [niet dat: 'karikatuur' is een de-woord; in relatie tot 'een karikatuur' kan 'dat' mogelijk wel!] van de 'angry white man'.

10. Het is maar wat u prefereert.