zaterdag 26 november 2016

Dictee zaterdag 26 nov 2016 (1): dictee Oefendictee november 2016 (12) [1002]

Dictee - dictees [1002]

Oefendictee november 2016 (12)

1. Er zat een grote, zeg maar: handgrote, macula (huidvlek) – met een grootte van een handgrootte dus – op mijn linkerdijbeen. Ik heb spatvenae, die zijn onderzocht via een kymograaf, die gebruikmaakt (GB ook: gebruik maakt) van een combinatie van doppler- en echo-effect (dat heet een duplexbehandeling). Tijdens die chirurgijnenbehandeling wordt na ruggespraak een ruggenprik (in mijn ruggengraat?) toegediend of er vindt een laserbehandeling plaats. In het oog kun je een maculadegeneratie hebben en als je in de hoogte de Kolenzak niet ziet, wellicht een scotoom, een blinde vlek in het gezichtsveld. Is dat nou dus de macula lutea of zenuwvezelschijf? Twee dicteespecialisten weten meer dan een (dicteeschrijver).

 2. Jij met je warre hoofd ook! Morgen is ons warande-uitje. De stap is maar klein: van de koudekarbonade- naar de warme buurt. Bij mechanische luchtverversing is de wtw van belang. Je weet dat ceroplastiek wasboetseerkunst is? Is washipapier duur? De Surinamer nam een wasi en maakte zich de Japanse washoku eigen. Een WASP is in de VS een white Anglo-Saxon protestant (blanke protestant met Britse voorouders). Zij drijven een wellnessstudio. Ik hou niet van koffiedikkijkerij, dus houd op met koffiedik kijken! Dat heb ik nou al een miljard twee miljoen drieduizend (en) vier keer gezegd!

3. Daar wordt grijswater toegepast. We drinken zoetwater [GB, VD: zoet water] en varen in zout water. Triest, maar hij is het water in gelopen. Je zal maar aan hydrocele lijden. Een karbouw is een arni en een waterbunge is een beekpunge. Een nereïde is een watergodin en Poseidon is een watergod. Noma is waterkanker en een waterkers is een cresson. De waterleiding van Sylvius zit in de middenhersenen. Daar vindt men de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die Watermannen kunnen het goed vinden met elkaar. Kan een desman desdochters hebben? Ketelwater innemen is waternemen. Met hydronefrose heb je een waternier. Een yapok is een wateropossum. Een nashi is een waterpeer en een waterpalm is een nipa.

4. Een hookah, nargileh of shisha is een waterpijp. Waterspinazie heet ook kangkung. Een waterspuwer is een gargouille of spijer. Een clepsydra is een wateruurwerk. Bij 'waterval' moet je ook denken aan cascade en cataract. Je zult maar hyponatriëmie hebben ... Hebben jullie een boiler of een geiser? We reisden soms per hydroplaan, ook wel per clipper [kan ook vliegen ...]. Tussen de Scheur en de Noordzee ligt de Nieuwe Waterweg. Een prise d'eau is een waterwinningsplaats. Na de waterzo smaakt die waterzooi maar al te goed. Een waterzwijn is een capibara.

5. Een watt is een joule per seconde, dus een jouleseconde is een watt. Een Wp is een wattpiek (maximaal vermogen zonnepaneel). "Wauwie," riep de wout, "wat een wauwe wind!". De WCC bestaat uit niet-rooms-katholieke kerken. Een wauwelaar is een kletsmeier. In web 2.0 kijk je niet gek op van webapps. Dit is een web-only aanbieding. Een wayaka is een pokhoutboom. Inderdaad: de Akte van Afscheiding en Wederkering stamt uit 1834. Zie je verband tussen 'paraisseren' en 'parousie'? Dat is een kwestie van poets wederpoets [BE ook: poets wederom poets]. Hij sloeg met zijn wedge het wedgwood aan stukken, toen iemand hem een wedgie gaf. Mijn buuf is weef. Zij is lid van de Orde der Weefsters.

6. In de lange week hebben we vakantie. Ze noemen dat "Het Weeltje"; het is een waal. Een weepie is een tearjerker. De weetal kwam met heel wat ditjes en datjes. De Derde Weg wilde echt de verhouding Rusland-VS verbeteren. Mijn bericht op GeenStijl is (weg)gejorist. wij weten dat wei paracaseïne is. Het boek beschrijft de werdegang van de weidegang. Weid [ook: wijd?] uw ogen! Het pasgeboren veulen stond nog wat wejiewerig (wiebelig) op de benen. Al met al is dit een tafeltje-welbereid.