zaterdag 30 december 2017

Dictee zaterdag 30 dec 2017 (1): dictee DeTafel van Taal 2017 [1246]

Dictee - dictees [1246]

Dictee De Tafel van Taal 2017

Nijntje (auteurs: Onze Taal)

1. Begin dit jaar overleed Dick Bruna op [letters] negenentachtigjarige leeftijd.

2. Van Zuid-Koreaanse kleuters tot bedoeïenendreumesen: overal ter wereld verslinden kinderen Bruna's vierkante nijntjeboekjes [kleine letter, vooraf gezegd] met pictogrammen van het meisjeskonijn en het abcb-rijmschema ernaast.

3. Net zoals zijn gouaches, lithografieën en aquarellen tekende de iconisch besnorde kunstenaar haar koolzwarte [kohl werd niet goed gerekend] omlijning met minutieuze precisie.

4. Gestileerde details kunnen daarbij emoties teweegbrengen: één enkele traan bijvoorbeeld verbeeldt een terneergeslagen nijn.

5. Nijntje [begin zin] is wereldberoemd: Utrecht heeft voetgangersstoplichten met haar beeltenis en in het land van de rijzende zon [VD: Japan] vind je zelfs een miffyskioord [miffy is de buitenlandse naam van nijntje – zie internet].

6. Bovenal is ze een niet-aflatend commercieel succes: zo zijn online houtje-touwtjejassen en speelgoed-gsm'etjes [vergelijk: ge-gsm'd] te koop van ons beroemdste exportproduct.

7. Nijntje is ongetwijfeld de onsterfelijkste flapoor [beter: langoor = o.a. konijn] aller tijden.