dinsdag 19 december 2017

Dictee dinsdag 19 dec 2017 (1): dictee 932 dictees t/m 2015 [1239]

Dictee - dictees [1239]

932 dictees t/m 2015

Ik heb een verzameling van 932 dictees: die zijn in wedstrijdverband gehouden en ze lopen tot en met 2015.

Het Wordbestand is 1234 A4'tjes groot. Ik ben er diverse malen doorheen gegaan en de teksten zullen nu vrijwel foutloos zijn. Ook anderen hebben meegekeken, waarvoor dank! Ik doe nu niets meer aan dit bestand, gebruik het wel regelmatig om te herhalen. Ook om bijv. oude dictees van bijv. Harderwijk op te zoeken, is dit bestand nuttig. Hoe? Zie verderop.

De eerste 20 pagina's bevatten de inhoudsopgave, met dicteenummer en paginanummer. Met dat dicteenummer (zoeken) of het paginanummer (ga naar) ga je direct naar het betrokken dictee. De pp. 21 t/m 1214 bevatten de dictees zelf en op de pp. 1215 t/m 1234 staat het register.

Hoe gebruik je dat? Wel, om de dictees van Harderwijk te vinden, zoek je (vanaf p. 1215!) naar 'Harderwijk'. Je vindt dan: Harderwijk 2006 (844) – 2007 (035) – 2008 (815) – 2009 (Tijgerdictee, 190) – 2012 (495) – 2014 (752) en Harderwijk (Ziekenhuisdictee St.-Jansdal) 2007 (030) – 2010 (288). Wil je het dictee van 2012 hebben, dan onthoud je het volgnummer 495 en gaat naar het begin van het document [Ctrl+Home]. Je zoekt naar 495 in het document en met enkele (meestal 3) klikken [op Enter] ben je dan bij het betreffende dictee.

Wat kun je bij de dictees verwachten? Allereerst de spelling van
online-GB en online-VD van eind december 2017. Zoals je weet, werden in het verleden GB en VD (met name op papier) om de 10 jaar herzien: ca. 1995, 2005 en 2015. Sommige dictees zijn ouder dan 2005: daarin moest dus het nodige worden aangepast, in de dictees van na 2005 minder. Voorbeelden van wat ouder georiënteerde correcties: status-quo --- > status quo, wel eens --- > weleens, Atjeeër --- > Atjeher, Atjees --- > Atjehs, etc. Maar ook recente aanpassingen zijn verwerkt: halfjaar (GB ook: half jaar), rodekool (GB ook: rode kool), coq-au-vin ---> coq au vin (maar coq-à-l'âne), toentertijd (ook: toendertijd), literatuur (etc.: GB ook: tt – vooraan), quizzen (nu ook: kwissen), ADHD-kind (GB ook: adhd), tv-kijker (teeveekijker), ow'er (oweeër), cd'tje (ceedeetje), etc. etc.


Soms zijn alternatieven toegevoegd (sommige n.v.t. omdat de uitspraak anders is of i.v.m. de gehanteerde spelregels!):
negentiende-eeuwse (19e-eeuwse, 19de-eeuwse), chagrijnig (sacherijnig), [recent] typetje (typje, tiepje), manoeuvres (maneuvers), top tien (top 10), er ... op na (T.adv.: opna) houden, hiëroglyfen (hiërogliefen), [recent] vanjewelste (GB ook: van je welste, van jewelste), [recent] gechoqueerd (geshockeerd), prakkiseerde (prakkeseerde, maar: afprakkeseren), diner dansants (VD, GB ook: diners dansants), 2cv (GB, VD: 2CV), fleecejack (fleece jack), de p (pee) inhebben, crimes passionnels (GB ook: crime passionnels),
A4-formaat (A-vierformaat), A3'tje (A-drietje), naïviteit (naïveteit), schnaps (snaps), etc.


Hier en daar zijn dicteevalkuilen gemarkeerd: apekool, re-educatie, gedachteloos, lacrymarum (tranendal), fosfortri-jodide. gespreksstof [VD; GB ook: gesprekstof], ruggespraak, zielenroerselen, etc.

Ten slotte zijn de nodige toelichtingen, met name van moeilijke woorden toegevoegd: verblijden (= verblijen: verleden tijd!), cristallitis (ooglensontsteking), nyctalopie (dagblindheid), tenlastelegging (telastlegging), goatee (kinbaardje), allotria (bijzaken, dwaasheden), honteus (schandelijk), De Weesper Boekhandel (eigennaam), etc.

Interesse? Je kunt het bestand gratis bij mij opvragen via het aan deze blog gekoppelde e-mailadres.

Nog dit: pubertijd? Dat is de puberteittijd!