zaterdag 14 mei 2016

Dictee zaterdag 14 mei 2016 (1): dictee Oefendictee (14) mei 2016 [911]

Dictee - dictees [911]

Oefendictee mei 2016 (14) – voor, maar niet alleen voor, specialisten 

1. Ook de GB-t levert maar weinig nieuwe inzichten op. Nou, tabee hoor! Raar, dat GB's papieren versie geen 'tabouleh' heeft (eGB wel!). Het populairst zijn tae-bo en tai chi. De tambú is een zekere muziekstijl (VD: tambu). Van de tapis-plain stapte je op het tapis-roulant. Een tapu is een amulet. Lekker, zo'n tarte-tatintraktatie! Tata, dáág! Is een tazzagroep een verzameling drinkschalen (VD)? Waarschijnlijk niet: is vermoedelijk een (Surinaamse) (brass)band die een soort Hindoestaanse muziek speelt. Help: wat betekent techina? Waarschijnlijn hetzelfde als tahin (sesampasta). Zij boden (BE) tegeneen (op). Door het afwerken van zijn to-dolijstje (het mistte ook nog) miste de daardoor telaatkomer het tekoopbord: helaas, pindakaas (GB kent ook: het to do). De tessituur is de omvang van een zangstem of een instrument. Een verkorting van latexen is texen. De zogenaamde Thaise lekkernij bleek iets vreselijk taais te zijn.

2. Een tige is het verlengstuk van de pijpenkop, dat daarmee één geheel vormt. Met tinnitus wordt oorsuizen bedoeld. Een tirette is een ritssluiting. Met een titi wordt meestal een aap bedoeld, denk ik. Met een tjap kun je je erf tjappen (en een te vellen boom kun je sjappen). Door toedoen van Piet ben ik de boot in gegaan. De Toescheidingsovereenkomst is het verdrag over de onafhankelijkheid van Suriname. Die tomtom kun je eten. Welke tone of voice zal hij hanteren? De tonkaboom is van het geslacht Dipteryx en levert de tonkaboon.

3. Leg uit het verschil tussen touche, touché (raak) en het toucher. Traites zijn getrokken wissels. Een trankeer is op de Antillen een omheining, haag, bv. van cactussen of wabitakken. Wist je dat transfert (ook) een synoniem is van transfer? Een treem of tremel kun je in een molen aantreffen. Die Trio is niet erg bekend in Nederland. Volgens mij is een trùk gewoon een truck en een trùk'i pan een verrijdbare eettent: daar verkopen ze toffe truk! Een tukunari is een pauwoogbaars. Ook in deze dans zitten tumba-elementen. Met het twill wordt keper bedoeld. Een twostep is een dans, de 2 step een muziekstijl. Tyapar is taugé, een tyuku een steekpenning en de tyuri het zuigend of smakkend geluid dat afkeuring of verachting uitdrukt.

4. Ook bij het uit eten moet je je bord uiteten (visie GB). In de geest van GB zeg ik: de tussen-s hangt meestal echt alleen af van wat je hoort. Unleaded benzine in SR is ongelood. Hoe zou je in het Urdu 'urdi' schrijven? Bij de posterijen in BE is een UV een uitgestelde vergoeding. Dat is Latijn/Chinees voor mij. Zij is aan het eind van haar Latijn. Eerst vaarwelzeggen, dan vaarwel wuiven. Een VB'er is een ex-Vlaams Blokker of een huidig Vlaams Belanger. Bij een veelte is er soms een teveel. In die kast zitten nog wat verdoken lijken. Spreek snel en goed uit: verfrest. Almere heeft grootsteedse allures. Vertigo is draaiduizeligheid. Een vesikel [vuh-zie-kuhl] (vesicle [h-zih-kuhl]) is een term uit de chemie. De vetusteit (vetustiteit) is de bouwvalligheid. Bij een vi kom je hoe dan ook vrij: in BE (voorwaardelijke invrijheidstelling) of in NL (vervroegde invrijheidstelling). Een viral is een interessante marketingboodschap. Een vitrokeramisch fornuis werkt met inductie. Wat doet een VKC'er eigenlijk? Een vook is een e-book met videomateriaal. Het voorbestaan, is dat pre-existentie, en nabestaanden zijn dat postexistentiëlen? Vort peerd! Er zijn [SR] (voortgezet onderwijs voor senioren: vosscholen en vos-scholen, vergelijk: hivvirus en hiv-virus: letterwoord of initiaalwoord!). Een vos-cursus of voscursus had betrekking op VOS: Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving. Wat is een vop (voetgangersoversteekplaats, VD initiaalwoord, meervoud: vop's of verplaatsbare ontmoetingsplek, GB, letterwoord, vops)? We kijken nu naar het VRT-journaal. Wat houdt die vzw-wetgeving in? 

NB Fouten graag melden, opmerkingen altijd welkom!