maandag 9 mei 2016

Dictee maandag 09 mei 2016 (1): dictee Oefendictee mei 2016 (5) [902]

Dictee - dictees [902]

Oefendictee mei 2016 (5) – wel, maar niet alleen voor specialisten 

1. Elsje werd veel getreiterd, dat maakte haar tot een boos wicht. Het pinkstervuur is de heiligegeestdrift: ik zou dat aaneenschrijven. Het refereert mijns inziens aan de Heilige Geest.

2. Dank je wel, dat je mijn dank-je-wel wilde overbrengen. Het Surinaamse tussenwerpsel is 'danki'. De afkorting voor daaraanvolgend is dav., die voor daaraan voorafgaand d.a.v. en die voor daaropvolgend dov. De DNA-voorzitter moest DNA-materiaal afstaan.

3. Met dagublad en knoflook kun je heerlijke gerechten maken! Wanneer vindt jullie volgende liefdadigheidsdansbathon – een soort dansi dus – plaats? Wel grappig, zo'n datuhaag! Hoe onderscheid je ruimtedébris van gewoon debris? Een dedoso (GB ook: dedeoso) is een zekere wake en rouwceremonie (SR). DEET is, zoals bekend: di-ethylmetatolueenamide (GB) of
N,N‑di-ethylmetatolueenamide (VD).


4. Zijn zus, ooit een gerespecteerd en gedelegeerd déléguéetje, is verworden tot dégénéréetje. Is delocatie een kwestie van delokaliseren? Demyelinisatie is een soort van prikkelgeleidingsaandoening. Je zult wel de pee inhebben, dat de problemen de pan uit rijzen. Een derde-betaler kan best dokken voor een derde-belanghebbende. Is diabaas hetzelfde als doleriet?

5. Dieperiken van filosofen kunnen ook best de dieperik in gaan. Hoe kan ik je dat verder nog diets maken? Een dg is een directeur-generaal. De dizzy dj (deejay) wilde toch nog doordeejayen. Hij werd compleet gedist: kwestie van diss.

6. Op feestdagen gebruikt Google een doodle. Een afkorting van doommetal is doom. Hij wordt gelinkt aan een door- en doorlinke (door en door linke) website. Wat heeft mijn dushi een lekkere dosi gemaakt! Een dradu is een dorade, ee goudmakreel. Een dr-lid is lid van de districtsraad. Een dyade is iets uit de chemie. Wie weet wat drecheren is? Antwoord: repareren! Hij miste zijn driehonderdste overwinning op drie honderdsten na.

7. Een droga is een zeker verdovend middel. De drogetijd (GB) komt vast na de moesson. Mag ik aannemen dat een drive-thrucambio een soort McDonald's-achtig wisselkantoor is? Een (d)jaran kepang is een zekere Javaanse dans met dierenimitaties. Djoinen is meedoen: sloeg ooit op Bouterse. Alleen (met) een auto kan (je) djorken. Djus (mv. djuses) is onder andere sap. Een dogla is (SR) een persoon van gemengd creools-Hindoestaanse afkomst en een dokun een versnapering van in bananenblad gestoofde geraspte cassave en kokos.

8. Domen (? raar met het doomt, het heeft gedoomd) is onder andere dampen. Een dongel schijnt in een printerpoort geplaatst te worden. Dit is de duizend (en) tweede editie van deze courant. Een doño, zou dat een eigenaar zijn of zoiets?

9. De dumbbell werd met ducttape bijeengehouden. Jullie moeten niet zo veel dyugudyugu (SR: gedoe, drukte, ophef) maken. De dyul is (SR) een kinderspel waarbij een rechthoekige figuur op de grond wordt getekend.

10. De dyompofutu is (SR) een hinkelspel waarvoor een figuur met genummerde vakken op de grond wordt getekend.

NB Fouten graag melden, opmerkingen uiteraard welkom!