vrijdag 13 april 2018

Dictee vrijdag 13 apr 2018 (1): dictee Groot Vlaardings Dictee 2018 [1304]

Dictee - dictees [1304]

Groot Vlaardings Dictee 2018

Alleen de vet en onderstreepte woorden telden mee

Vlaardingen herdenkt en viert feest (auteur: Jan van Hemert)

1. Het lijdt geen twijfel dat 2018 in de kronieken zal worden geboekstaafd als het jaar van de uitgebreide herdenking van de Slag bij Vlaardingen, die onloochenbaar de ontwikkeling en de expansie van het graafschap Holland     inluidde.

2. Met niet-aflatende ijver is door een aantal geënthousiasmeerde organisatoren, op basis van een reeds lang geleden gestarte     langetermijnplanning, nauwgezet een festijn     voorbereid dat zijn weerga niet zal kennen.

3. Deze pietjes-precies, die door vele vrijwilligers worden geruggensteund, kan beslist niet worden verweten, dat zij zich
haastje-repje en op z'n janboerenfluitjes met een jantje-van-leiden van hun taak hebben afgemaakt.


4. Het festiviteitenprogramma     voorspelt een diversiteit aan attractieve     activiteiten en spectaculaire evenementen, die zowel door jongeren als door AOW-genieters zal worden geapprecieerd.

5. Door enige honderdtallen geoefende strijders zal in de Broekpolder de Slag bij Vlaardingen worden nagespeeld, niet met quasiauthentieke zwaarden van kunststof, maar met gesmede     stalen exemplaren en ander wapentuig, dat qua     originaliteit dat van destijds tot in details     benadert.

6. Voor het derde weekend van juni staat een imposant     scala aan feestelijkheden geprogrammeerd, dat belooft de naam Stadsspektakel     ten volle waar te maken en waarbij eenieder zich een middeleeuwer kan wanen.

7. Het stadscentrum zal worden overstroomd door personages in zelf gefabriceerde [veel beter: zelfgefabriceerde, VD lemma 'zelf'] kledij naar elfde-eeuws model: in ruige pijen     geklede     monniken en hun vrouwelijke collega's, religieuzen  in stemmige habijten, maar ook carnavaleske     potsenmakers en zwaar gedecolleteerde dames van lichte zeden zullen de straten bevolken.

8. Maar als onvermijdelijk     anachronisme is daar stellig ook de scholier, een havoër of mbo'er, die ons terugvoert naar het heden, als hij uit de plooien van zijn tuniek zijn uiteraard geüpdatete smartphone opvist en via een appje zijn vrienden meldt, dat er in Vlaardingen een vet cool feest gevierd wordt, waarvan akte!