zaterdag 11 februari 2017

Dictee zaterdag 11 feb 2017 (4): dictee Oefendictee februari 2017 [1062]

Dictee - dictees [1062]

Oefendictee februari 2017 (1)

NB De 10 extra zinnen (20 invulwoorden) voor de Specialisten (Eede, 22 juni 2017) zijn al gereed. Nieuwsgierig? Meld je t.z.t. aan!

Ongecorrigeerd (gemelde fouten worden in kleur verbeterd) 

1. Een visdiefje is een kobus of jacobus. Kunnen zich zowel bij de whigs als bij de tory's Oxonians (Oxfordianen) bevinden? Op silvesteravond hoefde de sylvester niet te werken. Hij wilde dat simpellijk oplossen. Met '*jacob*': een jacobin ministre, Jacobse(n) en Van Es(sen), jacobus (zie boven), sint-jacobuskruis (heraldiek, ook: spatakruis of dolkkruis), sub reservatione Jacobaea = onder het voorbehoud van Jakobus, t.w. van de woorden van Jak. 4:15: 'si Dominus voluerit' (als de Heer het wil) en 'si vixerimus' (als wij dan leven), Jacob van Maerlant, datis Flip en Jacob, Jacob ontstal de zegen aan zijn broeder, Jacob van Ruisdael, Jacoba van Beieren (de Zoen – GB – van Delft), Sint-Jakob = de apostel Jacobus, Sint-Japik, Kille Kobus (de dood), Jacob Cats maakte de krates bekend,(sint-)jakobsvlinder, (sint-)jakobsschelp (coquille Saint-Jacques, jakobskruiskruid (ook: sint-jakobskruid), Jakobsdag = 25 juli, feest van de H. Jacobus, jakobijn, jakobiet, jakob-evertsen en de Andreasorde = ridderorde, door Jacobus V in 1540 ingesteld.

2. Gezocht op '*jakob*': de ware jakob, een jakobsdood sterven, 't was een hele jakobsladder (ladder Jakobs), vroege aren, een slechte Sint-Jakob, sint-jakobsvruchten à la nage, het huis Jakobs, CJD = creutzfeldt-jakobsyndroom, jakobagoed, -kannetje, -schaaltje en -kruikje, jakob-evertsenoog, jakobijnenmuts, jakobijns, jakobinisme, jakobitisch, jakobje = jakobszalm, jakobsganger (kreupele), jakobsladdertje (salomonszegel), jakobsstaf en Jakobsstaf, jakobstang (van hout; ook: klaas), sint-jakobsappel, sint-jakobsbloem, sint-jakobslelie, sint-jakobsnoot, sint-jakobsvlinder en sint-jakobsvrucht (eetbare binnenste van de sint-jakobsschelp). Met '*piet*' vind je onder andere: de hulppiet, Knekelpiet (de dood) en het posthippietijdperk (toe maar!). Van speciën (species) zijn er heel wat species. Zijn esprit gaulois werd niet gewaardeerd. Onder Tutsi's en Hutu's vindt men ook wel tootsies. In zijn toercaravan volgt hij regelmatig verschillende tourkaravanen, zelfs ook wel de Tourkaravaan. Hoe kan dat: traneloos in zo'n godvergeten tranendal? Het schijnt dat hij erop uit is, dat wij eropuit trekken. Zij staat met die trois-pièces heel mooi trois-quarts afgebeeld, maar waarom met een troiscart (trocart)? Kortheidshalve: TQM is ikz. Vroeger troupier, nu stoepier; denk aan Brederode.

3. Die trucagetruqueuse (is het dan weer 'echt'?) noemt alle truzen Truus. Een ploeg als Barcelona is in staat de triple (treble) te winnen. Met AAA of Triple A heb je een Triple A-rating binnen. De Triple Alliantie (dat geldt ook voor de Triple Entente) is een zeker verbond, vergelijk ook de Quadruple Alliantie en de Heilige Alliantie. Een driebond is een triple alliantie. Met PPP wordt Triple P bedoeld: people, planet, profit. Ook tripel betekent als bnw. drievoudig en als znw. een zwaar soort (trappisten)bier (of een glas daarvan). Triple bogeys komen bij golf voor. Een triple dip is een drievoudige economische dip. Een 'triplet' heeft vele betekenissen waaronder een fiets voor drie personen. Met de Heren van een heerlijkheid moet je altijd oppassen: de Heer van Zuilichem, de Heer van Brederode, vergelijk ook de Heren Zeventien. Met pd wordt 'plaats delict' aangeduid, met pd. 'pond', met p.d. 'per dag' of 'per doos', met Pd 'palladium', met PD de voormalige Plantenziektekundige Dienst en met PD pro Deo: de verdachte had een PD-advocaat en was zelf dus een pro-Deaan. Geloof me of niet, het zit echt in de pijplijn (pipeline, uitspraak!). Waarom krijgt 'carnavalisering' (niet in wdb.) eigenlijk geen dubbel-l (medeklinkerverdubbeling)? Ik heb dat niet exact kunnen vinden, alleen leverde '*isering' ook nog op 'dollarisering' (en ook: 'dollarisatie'), waarbij de uitspraak nadrukkelijk 'ah' is en niet 'aa'. Edward: carnavalist (klemtoon in grondwoord carnaval vooraan, dat is bepalend voor niet verdubbelen van de l), duellist (klemtoon achteraan in grondwoord duel, dat is bepalend voor wel verdubbelen van de l).