donderdag 16 februari 2017

Dictee donderdag 16 feb 2017 (1): dictee Groot Dictee Ter Aar 2017 [1066]

Dictee - dictees [1066]

Groot Dictee Ter Aar 2017

NB Dictee Breskens: za 13 mei 2017, dictee Eede do 22 juni 2017!

Het dictee moest helemaal worden opgeschreven.
Alleen de onderstreepte woorden werden nagekeken en telden mee.
Uitgebreide toelichting op aanvraag verkrijgbaar!

Nostalgie (auteur: Rein Leentfaar)

1. Ter Aar heeft ook een cultuurhistorische vereniging, die ijvert voor het in stand houden van het dito erfgoed. Daarvan doen de museale ambities kond: in het museum zijn heel wat oudelade-inhouden ter inbewaringgeving en voor meer dan een vernissage op hun plaats terechtgekomen. Ernaartoe rijdend vanuit Alphen aan den Rijn geldt voor de deelnemers: eropaf! De contouren van het dorp zijn net zo rustgevend als sedativa. De belastingdienst (GB, VD, als eigennaam mogelijk ook met hoofdletter - ik zou nu Nederlandse Belastingdienst doen, zie lemma huurtoeslag) maakt giften aan de vereniging aftrekbaar: zij is door die dienst tot anbi-instellingje weet welgekatapulteerd, dus uw eurootjes komen übergoed bij de gedachtenis aan de genesis van Ter Aar van pas.

2. De vereniging heeft een onlinearcheologiekroniek. Er was een oproep voor materiaal uit de pre- en postnapoleontische tijd en aan hen die in Nederlands-Indië gediend hebben. Zijn dan Oostinjevaarders bedoeld? Verder was er een verhaal over de jongedamesopleiding tot perfecte dienstmeid (maarte, bij de Joden heet dat een sjikse). De website is vergeven van geüp- en -downloade gegevens. Een verhaal ging over Leidslakenwevershuisjes, een ander geüpdatet bericht over een buiten een castellum gevonden vicus. De kroniek weidde ook uit over de hoop, diverse collector's items te verwerven. Op het gebied van de sport gaven twee oud-voetbalkeepers een spektakelshow. In de winkel van de vereniging kun je dvd's en ansichten kopen.

3. De expositieagenda mag er zijn, zoals '100 jaar polder in Nieuwkoop'. Spreken ze daar trouwens Poldernederlands? Verder: "De teerling is geworpen" (alea jacta est) en "Oorlog en vrede" (vrede zij met u: pax vobiscum). Men zoekt amateurfilmpjes en ander materiaal (inscannen of copy-pasten is mogelijk!), er is beeldmateriaal van de opening van de groenteveiling in 1954 door de toenmalige koningin Juliana. Men is ook aan de gang gegaan met het schip Kagenaar. Dat roestte alsmaar verder, maar ten langen leste is het verroeste schip opgekalfaterd. Alles wat bruikbaar was, is gerecycled (ook: gerecycleerd). Er zijn zelfs nieuwe picknicksets op het schip gemonteerd. Op 's schrijvers archaïsche verjaardag in 2008 vond de tewaterlating plaats en op Koninginnedag van dat jaar werd door burgemeester Buijserd de naam ('De Vrijwilliger') onthuld. Tot zoiets moois kan oudroest leiden!

4. [Deze alinea telt alleen mee bij de specialisten.] Heel veel ouder dan Ter Aars geschiedenis is de oerknal en de bijbehorende theorie van de big bang. De wordingsstonde van planeet aarde ving daarmee aan. Bekende periodes uit de geologie zijn het eemien – de Saale-Weichsel interglaciale tijd (VD: moet dat niet aaneen?) –, de triadische tijd, met neo- of kaenozoïcum en het zechsteen. Pas in een laat stadium paraisseerde de species van de Hominidae met als representanten type-exponenten als de homo sapiens – niet te verwarren met de uomo universale –, de pithecanthropus erectus en de java- en de neanderthalmens. Darwin bestreed het creationisme.