zondag 20 december 2015

Dictee zondag 20 dec 2015 (1): dictee Voorronde Woerdens Dictee 2016 [838]

Dictee - dictees [838]

Voorronde Woerdens Dictee 16 feb 2016

www.woerdensdictee.nl
Oplossingen op aanvraag verkrijgbaar.

[GB eerst, dan VD, inzenden voor 31 december]

A. Zinnen
In de zes zinnen hieronder zijn sommige [m.i. 17] woorden onjuist gevormd of onjuist gespeld. Onderstreep de woorden die volgens u niet correct zijn. Per woord of woordgroep telt u één fout.
Bijvoorbeeld: Jip en Janneketaal (moet zijn jip-en-janneketaal) rekent u als één fout.
1. Totaal verfromfaaid arriveerde de accountmanager in het cafétje waar zijn kompaan hem met een high five begroete.
2. Na drie cola-tics zwalkte het topmodel kris-kras over de catwalk, tot zij tenslotte over de ballustrade kukelde.
3. Word je een rijverbod opgelegd, dan doet de Rijksoverheid er nog een boete boven op.
4. De staatssecretaris is een ideeënloze Jan Doedel met een nijging tot hysterisch overdrijven.
5. Bij tijd en wijlen crosst de diskjockey door het dorp om een patat-met te scoren bij de swarmatent.
6. Onder de gelouwerde sporthelden bevinden zich hordelopers, triatlonatleten en een oud-curlingkampioen.

B. Woorden (meerkeuzetoets)
Hieronder staan tien (twaalf dus …) woorden of woordgroepen, telkens op drie manieren gespeld. Daarvan is er maar een de juiste. Onderstreep de correct gespelde woorden of woordgroepen.
1. mayonaise            majonaise            mayonnaise
2. ten allen tijde       te allen tijde         ten alle tijden
3. papparazzi            paparazzi             paperazzi
4. aktetas                  aktentas                actentas
5. hij bevreide mij    hij bevrijde mij    hij bevrijdde mij
6. nochtans               nochthans            nogthans
7. tv serie                  tv-serie                TV-serie
8. ge-e-maild            geëmaild              geë-maild
9. ter grote van         ter grootte van     ter groten van
10. sifyllis                 sifylis                   syfilis
11. gegoogelt            gegoogled            gegoogeld
12. nichje                 nicheje                 nisheje