zondag 11 maart 2018

Dictee zondag 11 mrt 2018 (1): dictee Nieuw Nederlands Dictee 2017 [1281]

Dictee - dictees [1281]

Nieuw Nederlands Dictee 2017 (sociëteitsgebouw Industria, Amsterdam)

Alles onthullen, niets verzwijgen (auteur: Jan Cremer)

1. Amices, bedaar en wanhoop niet! Deze soiree wordt zeker geen kees(-)van(-)kootentje [vgl. wim-t-schippersgehalte, VD, ook: jeroenboschachtig] zodat u na afloop hoorndol [ook: horendol] uw heil moet zoeken in kroegen vol mesjogge schorriemorrie en ander geteisem.

2. Ik ben maar een simpele letterknecht met louter lagere school en een semester ulo, wars van bellettrie, cabaretesk gegoochel en blatant bagatelliseren van de schone letteren.

3. We weten nu wel hoe je przewalskipaard en pieremachochel dient te spellen. Ja, ik lach daar om want van jongs af aan wilde ik journalist worden.

4. In 1962 kon ik beginnen bij een prominent rechts-anarchistisch weekblad waarvan de redactie bestond uit een zooitje [ook: zootje] ongeregeld en beslist astrant journaille. Alles onthullen en niets verzwijgen, dat was de eerste les die de chef-nieuwsdienst mij bezwoer.

5. Geen mededogen en achtervolgen tot de wc. Desnoods bruuskeren en alles noteren wat er opgedist wordt. Ieder akkefietje [ook: akkevietje] in één keer neerpennen en kapsones van de geïnterviewde rücksichtslos en stante pede neersabelen. Want goed nieuws is geen nieuws.

6. Een goed verhaal nooit kapotchecken en je altijd op niet-traceerbare bronnen beroepen. Veel 'van horen zeggen' en 'er wordt beweerd'.

7. Dus keek ik er algauw niet meer van op als de hoofdredacteur van een concurrerend orgaan in het journalistencafé onder hilarisch gegniffel amechtig maar met veel aplomb vertelde hoe zijn sterreporter – een danig aan de weg timmerende auteur – vanuit zijn crapaud in een vijfsterrenhotel te Wenen in de Hongaarse opstand van november 1956 had meegevochten.

8. Saillant detail is dat deze intussen beroemd en een tikje blasé geworden collega-schrijver in 1989 in De Oesterbar [eigennaam. Leidseplein, Amsterdam] hier ter stede onder het genot van een bisque d'homard [ook: bisque de homard] en een fles meursault [VD] in alle hevigheid en vol empathie de val [VD] van de Berlijnse Muur meemaakte.

9. Journalistiek is een prachtig metier, van alles onthullend en niets verzwijgend.

10. Maar je moet er wel een fles jajem bij hebben.