dinsdag 20 maart 2018

Dictee dinsdag 20 mrt 2018 (1): dictee Groot Dictee van Urk 2018 [1291]

Dictee - dictees [1291] 

Groot Dictee van Urk 2018

Urker politiek in 2018

1. Dit dictee biedt je een potpourri van de verkiezingsleuzen en (-)programma's van onze plaatselijke politici.

2. Onze progressief-liberalen zijn afgetaaid, evenals het trumpiaanse Beter voor Urk, maar we verwelkomen een nieuweling zonder calimerocomplex: de PVV.

3. Deze laatste partij vindt dat de hondenbelasting omlaaggebracht [GB], de dracht van boerka's en nikabs hier te lande verboden, en de controle op fietsverlichting niet veronachtzaamd moet worden.

4. Onze oranjegestropte SGP'ers betogen een koestering van het cultuurhistorisch erfgoed, meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en een rodeloperbenadering voor nieuwe bedrijven.

5. De UGP bedrijft prinzipienreiterei voor de zondagsrust, wil een tweejaarlijkse prijs voor de Urker van het Jaar en een goede
ov-verbinding met het toekomstige Lelystad Airport.


6. Hart voor Urk wil 35 hectare meer bos, een centraal busplein en een ge├╝pgraded Westgat.

7. Het CDA bakkeleit graag over een goed geoutilleerde sporthal, budget voor cultuureducatie en een communicatieplan om het onnodig negatief imago van Urk bij de paparazzi te verbeteren.

8. De ChristenUnie wil in parallellie met het christensocialisme waarin Urk al decennialang excelleert, ruggensteun bieden aan volontairs om hun kwestieuze positie te schragen.

9. Gemeentebelangen staat een kwijting van taken voor van de wethouder die zich met visserijzaken vermeit.

10. Alle partijen verenigden zich rechtdoorzee in een pleidooi voor vernoeming van Urker straten naar nationale zeehelden, al waren dat geen brave hendriken. Nu nog een Oranjevereniging [GB, VD] … Dispereert [als eigennaam, archa├»sch, anders ook: Dispereer – in beide gevallen ook kleine d denkbaar] niet!