maandag 12 maart 2018

Dictee maandag 12 mrt 2018 (1): dictee Winterswijk-Aalten 2018 (2 ploegen van 4 vwo) [1282]

Dictee - dictees [1282]

Dictee Winterswijk – Aalten 2018 [strijd tussen 2 ploegen 4 vwo] 

De 50 onderstreepte woorden moesten worden ingevuld. 

Op aanvraag verkrijgbaar: voorleesexemplaar, invulformulier, correctieblad en uitgebreide uitleg.

De oude doos (auteur: Rein Leentfaar)

1. Gisteren mistte het buiten. Vandaag berijd ik niet mijn paard. Wel probeer ik klaar te komen voor mijn wiskunde-examen bij een heel bekende hbo-instelling. Al peinzend ging mijn gedachtestroom terug naar de goeie ouwe tijd, de tempo doeloe (uit het Maleis). Via de vlizotrap ben ik terechtgekomen op de zolder, alwaar ik in een oude vermoutdoos [èh, oe, klemtoon wisselt] nogal wat prullaria aantrof.

2. De doos keek me aan en zei: "Je bent terecht gekomen.". En ook: "Bereid je maar voor op een middagje in het land Nostalgia, dat zal je goeddoen." Ik miste daarbij eerst de kwintessens, maar de oudedoosinhoud maakte me veel duidelijk. Wat heb je als [letters] drieëndertigjarige toch al veel meegemaakt! Het allerallereerste dat ik aantrof, waren mijn geboorte- en doopakte. Mijn ouders waren Nederlands-hervormd.

3. Uit mijn lagereschooltijd vond ik onder andere een kerstrapport terug. Geen [letters] enen en tweeën, wel veel negens en tienen. Ik was immers een pietje-precies en min of meer het
haantje-de-voorste van de klas. Toch heb ik een pokkenhekel aan uitgesproken haantjesgedrag; zeker als dat in een kippenren plaatsvindt.


4. Ook heb ik veel aan sport gedaan. Mijn betovergrootvader was hockeyinternational. Zelf heb ik aan [letters] tienkamp en
hink-stap-sprong gedaan. Mijn oudtante [zus van opa of oma] is
oud-wielrenster, zelf bracht ik het niet verder dan keirin, dat gaat achter een soort van derny's [èh, daarop klemtoon]. Verder vond ik nog foto's waarop ik baseballde en kanode.


5. Ik ben overigens stagiair. Daarbij merk ik dat er wel het nodige veranderd is aan de jeugd: die is veel cooler [lange oe] dan vroeger. Ik geef les aan vwo'ers, maar ook aan [cijfers] havo 4-leerlingen, havoërs (ook: havisten) dus. Er wordt stiekem en achter in de klas soms door hen ge-sms't. En ze zijn bereblij als ik ze af en toe op een stikmoeilijk dicteetje trakteer.

NB 10 leerlingen uit Winterswijk maakten samen 201 fouten
10 leerlingen uit Aalten 243 fouten
De winnaar maakte 10 fouten [precies zo ingeschat!]

10,5 uur, waarvan 7,5 in de trein ...