zondag 16 april 2017

Dictee zondag 16 april 2017 (1): dictee Oefendictee april 2017 (6) [1113]

Dictee - dictees [1113]

Oefendictee april 2017 (6)

1. Op het Buitenhof spraken ze vroeger vaak over de Buitengewesten (Buitenbezittingen). Ik voelde me er buitengekeken. Hij zou haar buitenslaan en toen moest ze buitenstaan om op de heilige hermandad te wachten. Hij draaide een buksie. Bij buldog kijken we niet op een l'etje meer (GB, VD). Vergelijk de Franse buldog, Een bull is een baissier en een bear is een haussier (vergelijk: bull- en bearraly, bullish en bearish). Met een bulldozer kun je dozeren. Een bullebak is een bullenbijter. De Buma/Stemra treedt ook op voor buma's. Ik heb veel in bunds [oe] geïnvesteerd. De Burgerkoning, dat was koning
Louis-Philippe van Frankrijk (1773-1850). Burgermoed is zivilcourage. Bewijst een burgerrijbewijs dat je burger bent? Mijn bsn begint met 52, het ISBN met 90. De civieke civil society is gebaseerd op civisme. In BE noemen de burgo's hem een burgie. Hij zit op de businessschool.


2. De spelletjesdeelnemer buutte. Hij is mijn naë buur . Die buurt is chic, het is een chique buurt. De buzz (een buzzword) buzde rond. Buutreednen doe je met carnaval. Die runderen hebben boviene virusdiarree (BVD). Kun je van byssoliet byssinose krijgen? Gezocht op '*gereformeerd*': christelijk-gereformeerd, een gereformeerde, gereformeerd (bnw.), gereformeerdebonder, oudgereformeerd (iets anders dan oud-gereformeerd!), gereformeerdenhaat, oer- en ultragereformeerd, een gereformeerdebondspredikant, de Christelijke Gereformeerde Kerken [organisatie], een christelijk-gereformeerde kerk [gebouw], de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en
Noord-Amerika, de Nederduitsch Gereformeerde Kerken, de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vero, GKN), de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 van de kerkorde.


3. In het ware Luilekkerland was er een teveel van het goede. Ze wilden me met apenmunt betalen. Ik heb ik-weet-niet-hoeveel blauwe plekken. Ik heb weet ik hoeveel vrienden. We dronken koffie toebroek, keteltjeskoffie. Met '*joe': badjoe (baadje), belindjoe (boom + vrucht; ook: melindjoe), joe (ja; vergelijk: johoe, joehoe), kasjoe (cashewnoot), ketjoe (roversbende), kinkajoe (rolstaartbeer), ketjoe (in Indië; scheldwoord voor kleurling van lage komaf) en raden-ajoe (echtgenote van een regent). Een teledoe is een stinkdas. Op '*jou*: acajou (boom + hout; bnw.: kleur, verbastering: cachou; ook: mahonie), bijou (kleinood), jou, sapajou (ge­slacht van apen met rolstaart in
Zuid-Amerika)
, ik bejou je, maar jouw je niet uit. Hou op met dat tutoyeren, dat jij-jouen. Hoe zit dat jouwerzijds? Je krijgt een haberdoedas, een aberdoedas en nog een labberdoedas toe: die oorvijgen zijn niet te vreten en te pruimen. Op '*briet*': aubrietia [ie-jee] (tuinsierplant, naar de Franse bloemschilder Claude Aubriet), briet mila (besnijdenis joodse jongen – mv. briet milot of brietot mila), marbriet (gemarmerd glas), Sobriëtas (r.-k. vereniging tot matigheid) en sobriëteit (matigheid).


4. AE is de aanduiding van de (tweeletterige ISO-landcode; internetadressen: ae) Verenigde Arabische Emiraten, maar ook van de astronomische eenheid (ca. 150 miljoen kilometer), een A.E. is een Archi-Episcopus: aartsbisschop, de afkorting a.e. staat voor anno aetatis: in de leeftijd van, een aed is een automatische externe defibrillator en de AED de genormeerde valuta-aanduiding voor dirham van de Verenigde Arabische Emiraten (munteenheid), a.ej. staat voor anni ejusdem: van hetzelfde jaar, de AEL is de Arabisch-Europese Liga, een politieke moslimbeweging in België en Nederland, de AER is de Algemene Energieraad, a.e.s. is (op portretten) anno aetatis suae: in de leeftijd van, aet. is (op portretten) aetatis: in de leef­tijd van en de AEX is de Amsterdam Exchanges In­dex (beursindex van Amsterdam). Een aso is aso en kan op het aso zitten en daarmee een aso'er zijn. Met a.s.o. wordt 'enzovoorts' (and so on) bedoeld.