woensdag 19 april 2017

Dictee woensdag 19 april 2017 (1): dictee Oefendictee (7) april 2017 [1115]

Dictee - dictees [1115]

Oefendictee april 2017 (7)

1. Stuka's zijn Junkers JU-87. 81 is een bikwadraat. Het woord 'kwaadaardig' is toch zeker een contradictio in terminis (mv. contradictiones in terminis)? In Sranangtongo stond er: daar werd op de bigiyari biná (hert) geserveerd. Op het Franse feminiene dégénérée staan maar liefst vier Nederlandstalige accent aigu's. Bootees draag je veel lager dan je booty (achterwerk, niet in wdb.). Het woord 'tsaar' komt van 'caesar'. Public affairs: het lobbyen bij politici, gezien als vakgebied. Met '*depo*' (een selectie): abus (détournement) de pouvoir, cet aveu dépouillé d'artifice = die van alle gekunsteldheid ontdane bekentenis, dépositaire = depositaris, depot, en dépôt, dessus-de-porte, brooddepot, façadepolitiek, hoeperdepoep (zat op de stoep), kijk-in-de-pot = kijkepot, 't is labberdepoepie (niks), lait de poule (in water of melk geklopt ei), 't is opperdepop (alles is opgegeten), pede poena claudo = de straf die laat op de misdaad volgt, pied-de-poule (hanenvoet, weefsel), secret de Polichinelle = publiek geheim en suïcidepoger. Rixari de lana caprina is ruziemaken om niets.

2. Met '*immy*' alleen shimmy (dans en bij auto) en shimmyen (vliegtuig). Met '*immi*' (selectie): dhimmi (niet-moslim), dhimmitude, gimmick (foefje à la Tommy Cooper), immigrant, imminent (naderend, dreigend), skimmia (altijdgroene plant), ad-interimminister en
interim-minister (!!!), iezegrimmig, anti-immigratiebeleid, pro-immigratiestemmer en massa-immigratie. Wat is erger: de dieperik in gaan of de bietenberg opgaan [vgl. de mist ingaan]? Hij was maar een beetje heetje. Wat is het verschil tussen de i-generatie en de Y-generatie [ei], de generatie Y? Beschrijf de jüdische Selbsthass [niet in wdb.]. Doe maar wat in het mansbakje bij dat ka'i òrgel. Hij woont in Transdjnestrië (VD; gebied langs de Djnester in Moldavië, ook wel [Wikipedia] Transnistrië genoemd en Roemeens: Transnistria). Amentes amentes: geliefden (zijn hun verstand kwijt). Zij zijn niet van de Remonstrantse Broederschap: de remonstrants gereformeerden (afko: rem. geref.).


3. Het westnijlvirus is gerelateerd aan de West-Nijl. Zo gaat dat kennelijk ook met Nieuw-Zeeland en nieuwzeelander (konijnenras). Bij feestdagen gaat dat anders: Sint-Nicolaas en sint-nicolaasgebak, Onnozele-Kinderen en onnozele-kinderendag. Voor de volledigheid: de oude ahboris in VD is ingeruild voor abohzis (in NL: algemeen, bovenste ledematen, onderste ledematen, horen, zien, intelligentie, stabiliteit (vroeger bij de keuring voor de militaire dienst gebruikte term)). Verder blijf ik eigenwijs: een kooltje vuur heeft echt met vuur te maken, een kooltje-vuur is een plant (adonis). Als ik een paar van die planten heb, zijn dat voor mij echt kooltjes-vuur, al zegt VD doodleuk: geen meervoud ... Een peper- en zoutvat zijn twee aparte onderdelen, een peper-en-zoutvat is één geheel (1 flesje met twee 'helften' en twee uitstrooimonden?), een peper-en-zoutstel is weer één geheel. Twee peper-en-zoutvaatjes, twee stel peper- en zoutvaatjes.

4. Kolibrie(s) laat maar één schrijfwijze toe, kievi(e)ten twee. Een mecano (speelt misschien meccano) is een mecanicien, ook: mechanieker en mekanieker. De latino's spreken meestal Latinospaans en hebben latino-Spaanse gewoonten. Een buru [oe] is een blanke Surinamer, een stonfutu [oe] een steunpilaar, een palulu [oe] een plant en een bakru [oe] een kleine, boosaardige (overduidelijk ook een contradictio in terminis!) bosgeest. Leuk dat in straattaal loesoe [lusu?] weg betekent ... (maar welk(e) 'weg'?). De penalty was loepzuiver genomen. Met '*loup*' o.a. Guadeloupe en Guadelouper. VD ook nog: entre chien et loup: inter canem et lupum. In no time was het jobje (joppie) geklaard door ons clubje (cluppie). De oemma is de wereldwijde islamitische gemeenschap. De jakob-evertsen is een gelexicaliseerde vis, in een samenstelling verandert daar niets aan: jakob-evertsenoog. Dat wist je: ptca is percutane transluminale coronaire angioplastiek, net zoals dat PTSS het posttraumatische stresssyndroom is. Ik heb veel propz voor je. Ik quad, hij quadt, wij hebben al quaddend gequad (ook: quatten). Ik quiz, hij quizt, we hebben al quizzend gequizd (ook: kwissen). Ik heb gekubd: het kubbspel gespeeld. Wanneer start die safesexcampagne? Er werd flink geoefend op achteruit- en voorbijmarcheren (zeg maar: voorttrekken). 'Cedula' mag je ook als 'sédula' schrijven.