donderdag 13 april 2017

Dictee donderdag 13 april 2017 (1): dictee RoParundictee Breda 2017 [1110]

Dictee - dictees [1110]

RoParundictee Breda 2017

De Vrede van Breda (auteur: Otto Knitel)

1. In 1667 werd onze Nassaustad Breda door de oorlogvoerende partijen verkozen tot conferentieoord om weer non-belligerent te worden.

2. In de meimaand verschenen ambassadeurs in brede gecapitonneerde karossen en calèches, getrokken door furieus met manenkam bewerkte paarden, opgetuigd met nooit ofte nimmer geziene tuigages en sjabrakken. Diverse straten kregen transitoir eenrichtingsverkeer.

3. De Engelse delegatie hoopte nog op een Franse aanval op onze Republiek [Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, kortweg: de Republiek] en traineerde vanjewelste [GB ook: van jewelste, van je welste]. Het chicaneren leidde tot een compleet geënsceneerde langzaamaanactie. Door al dat gefakete uitweiden en muggenziften gingen de onderhandelaars dagelijks onverrichter zake huiswaarts.

4. Raad(s)pensionaris De Witt, op-en-top een politieker met minutieuze tactieken vond dat dat fröbelklasje genoeg ideeëloos gejojood had en ontbood rigoureus admiraal De Ruyter [zo in VD] voor een onalledaagse stunt, die lang na heeft geëchood in onze vaderlandse historiën.

5. Met 80 schepen – de zeilen strak gegeid – voer Michiel aplomb [znw.!] de Theems [VD] op voor een choquerende [ook: shockerende] attaque op het Engelse eskader en flottielje [de-woord!] te Chatham, alwaar hij hun vlaggenschip zegevierend confisqueerde.

6. Te elfder ure maakten de halsstarrige Engelsen nu een U-bocht in de openluchtbespreking in het park Valkenberg. Op het croquetgazon, naast het bloemperk met onder meer forsythia, dahlia, cichorei en oudroze rozen, switchte men sub rosa naar directe resultaten.

7. Nederland behield de profijtelijke overzeese rietsuikerplantages van Suriname. De Engelsen behielden enigszins gênant ons oud Nieuw Amsterdam [VD].

8. De ratificatie van het verdrag [nergens een bekende verkorting van] in Breda op 24 augustus werd groots gevierd met kalligrafische allegorieën, maar ook op straat met een bacchanaal van wijnfonteinen onder crêpepapieren bogen. Op het stadhuis vergastte men de invités [geslacht onbekend dus mnl.] op een banket van escargots en gekaramelliseerde panna-cottapudding.