zondag 9 april 2017

Dictee zondag 09 april 2017 (1): dictee Dicteecompetitie 2017 (2) [1106]

Dictee - dictees [1106]

Dicteecompetitie 2017 (2)

De honderd genummerde en onderstreepte woorden of woordgroepen moesten worden ingevuld. 

Lyrische maidenspeech vol fictie (auteur: Jan De Ridder)

Lang, zelfs heel lang werd door de onvermurwbare dicteeauteur Thales en een aantal diehards 1 gekizzebizd over een niet nader genoemde 2 schrijfwijzenkwestie. Ten slotte beslechtte de sectie denksport van het 3 TAS in Lausanne de 4 rechtsstrijd en gaf de eisers ongelijk. Die trommelden vervolgens gelijkgezinde nomaden op. Vele 5 Sioux verlieten hun typische tipi's, Samen hun rendierleren tenten en Mongolen hun 6 yurta's om Thales een spellinglesje te leren. Bosjesmannen ronselden 7 nauw verwante 8 Khoikhoi op hun fameuze tentententoonstelling, 9 Masai snelden speerwerpend naar de trefplaats en 10 Toearegs stuurden hun kamelen naar het strijdtoneel. Daar wachtte Sheherazade met een horde Amazonen. Voor Thales leek de toestand hopeloos…

Nat van angstzweet ontwaakte hij uit deze 11 oneirodynie (of nachtmerrie als je dat dure woord wilt 12 ontchiquen). Op deze lentedag ging hij in het hart van Vlaanderen op visite bij een 13 conculega. Hadden de deelnemers zich in de buurt voorbereid? Waren ze eropuit getrokken in hun 14 bibshort met 15 Y-vormige bretels om de Muur van Geraardsbergen en de nabijgelegen 16 Zuid-Oost-Vlaamse heuvels te bedwingen? En hadden ze, als boetedoening voor die keren dat ze bij een dictee ernstig 17 de mist ingingen, achter een oerdegelijke 18 verbindingsstang nog een 19 remorqueje aan hun stalen ros gekoppeld om zo een of meer passagiers voort te trekken? Voor de zware zondaren moest een en ander op een doortrapper, zo nodig 20 gecustomized bij een fietsspeciaalzaak. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zo'n 21 fixie in de Ronde van Vlaanderen trouwens verplicht voor alle renners. Want alleen rijke 22 directeurs-sportief of dito coureurs konden zich toen een 23 derailleur veroorloven.

Een lightversie van zo'n fietstocht staat ook op het programma van het dicteearrangement van Reizen Toppaaz uit het Land van Waas (en dat van 24 Reinaert de Vos). De dagelijkse dictees  schrijf je er neer met geurpennen die je schrijfplek laten ruiken naar 25 pionierozen of 26 ylangylang. De kleinschalige touroperator heeft een
27 werving-en-selectiebureau ingeschakeld om onder
28 dokter-stagiairs te zoeken naar kandidaten die uitleg komen geven over medische termen. Je kunt ook een workshop volgen over dicteewoorden in Nederlandstalige songs. Komen onder andere aan bod: de niet zo blije 29 hare krisjna's op de Dam, Margotje in haar 30 petticoatje en Jan De Wildes in bloei staande 31 Phallus impudicus. Men karaookt erop los, uiteraard met teksten in onberispelijke groene spelling.


Er is ook tijd voor niet-talig vermaak: er wordt 32 gerummyd en 33 gekubd en 34 gesoft of gebaseballd. Bij het ontbijt nuttigen ze 35 hans-van-gelder, tijgerbolletjes en speltbrood; bij de lunch een baguette met onder meer 36 halloumi en 37 lollo-rossobladeren. De hoofdmaaltijd bestaat uit klassiekers als tomaten-groentesoep, ossobuco en crème brûlée. Naast châteauneuf-du-pape schenken ze ook iets originelers als 38 jo­han­nis­ber­ger in een 39 Rijnse roemer. En na het bezoek aan Brugge dineren ze in 40 een van de driesterrenrestaurants die België rijk is. De top drie keert huiswaarts met welgevulde flessen champagne: een melchior, nebukadnezar en 41 balthasar van respectievelijk achttien, vijftien en twaalf liter. Naar verluidt gaan sommigen niet meteen naar huis, 42 bij lange niet ... 

Kortom, een aanrader! En tegen een 43 blitsprijs te boeken bij Thales. De ongewone omschrijving waarachter je bovenaan de bladzijde je naam moet invullen is te wijten aan een 44 sanguinische leraar op een 45 broederschool. Ooit had een frater immers Thales' schrift aan flarden gescheurd omdat diens voor- en achternaam niet in de vereiste volgorde stonden. "Dura lex, sed lex", 46 dixit 't Voske, want zo noemden ze die 47 tranquillizers slikkende driftkop. Een hier afwezige dicteetijgerin, familie van 48 Adamswege, zou ontsnappen aan hetzelfde lot, want de bewuste docent gaf geen les op een 49 ursulinenlyceum of andere meisjesschool. Thales 50 replikeerde met de volgende satire, ook bedoeld om de spot te drijven met overgewaardeerde versvoeten als 51 amfibrachys (een lange lettergreep met een korte 52 ter weerszijden) en stijlfiguren als 53 parallellisme. 

54 Odysseus, onderweg naar huis en schone Penelope,
cruisete tien 55 jaren lang op de blauwe 56 Mediterranée,
wijl circe's alias 57 bondgirls, vanboven noch vanonder bont,
met 58 allerloucheste 59 sirenenmond, zo pront, zo mooi, zo blond,
met 60 nymfolokken naar 'n boot op de 61 Styx de zwerver leidden,
en zijn 62 dulcinea hem al spinnend en naaiend 63 beidde.


Hij barstte nu bij deze jeugdzondige 64 karamellenverzen uit in een 65 homerisch gelach. Misschien waren ze nog net bruikbaar op cryptische 66 showbizzquizzen waar je dan moet zoeken naar een filmkoppel. Als heer kun je daarbij kiezen tussen de 67 scientologyaanhanger en mevrouw haar hitman geboren op het 68 oceanische eiland Gran Canaria. Later wou de eerzuchtige Thales bij professor Spelling studeren voor dicteetijger, maar uiteindelijk werd hij toeristengids, zijn andere jeugdroeping. Met 69 Wapenstilstand, als bij de noorderburen en meer bepaald in Breda de winkels wél openbleven, reed hij daar als reisleider met zijn ouders, broer en zussen naartoe om er schoenen en 70 C&A'tjes aan te schaffen. In de 71 golden sixties kon je daar nog koopjes doen en je was meteen ook in 't buitenland geweest.

Onderweg las Thales voor uit zijn 72 baedeker, een erfstuk van zijn oom zaliger. Al spoedig kwamen ze aan in Lier, de rustige stad van Timmermans' 73 bon vivant Pallieter en van de schapenkoppen die in de middeleeuwen een veemarkt verkozen boven een 74 unief. Naast de gildehuizen staat op de Grote Markt het geboortehuis van 75 kanunnik-linguïst Jan Baptist David. Jullie kennen die David als naamgever van een cultuurfonds dat ooit 76 epochemachende expertendictees organiseerde. Meest in het oog springt het stadhuis, dat werd opgetrokken in 77 ledesteen, met ernaast het ranke belfort dat op de lijst met 78 Unesco-werelderfgoed prijkt. Eerste schepen, locoburgemeester voor de Nederlandse deelnemers, is daar de 79 Open Vld'er Walter Grootaers, bij het Vlaamse publiek bekend van belpopnummers als Layla en 80 Couscouskreten. (Dat laatste lied betreft geen geluiden van dieren die 81 down-under bomen inklimmen, maar de 82 cri du coeurs van een verwesterd meisje dat overhooplag met haar 83 Tamazighttalige pa.)

De ouders van keizer Karel trouwden in de herfst van 1496 in de
Sint-Gummaruskerk. In een refugehuis 84 consummeerde het smoorlijk verliefde stel zijn huwelijk, terwijl toegestroomde 85 curieuzeneuzemosterdpotten de nabije houten brug deden instorten. Bewonder in de 86 abside van de gotische kerk de koninklijke glasramen die werden geschonken ter gelegenheid van keizer Karels 87 Blijde Inkomst als hertog van Brabant. Na verraad in de Tachtigjarige Oorlog werd Lier een Spaanse 88 garnizoensstad. De soldaten baden er in stilte het 89 vaderons in de Sint-Jakobskapel, vanwaaruit men 90 beevaardde naar Santiago de Compostela
. 

Daarna ging Thales’ uitstap door de 91 dunner bevolkte Kempen. Ze passeerden de kerk van Oostmalle of wat daarvan na het midden van 1967 overbleef, en ook de kale aardbeienvelden waar de Hoogstratense  Sint-Katharinakerk met haar 92 uitoren fier 93 boven uitstak. Uiteindelijk arriveerden ze bij de 94 Moffrikaanse tank in Nederlands 95 parel van het Zuiden. De kinderen keken intussen vol ongeduld uit naar een bevrijdend 96 mictiemoment. Zelfs op bouwwerven of festivals zag je toen nauwelijks 97 dixi's, dus maar op zoek naar een beschutte 98 annapaulownaboom of  99 Wilhelminaboom die dienst kon doen als basic 100 Tante Betje. En bij dat nummer honderd kwam er een varken met een lange snuit en toen was het verhaaltje helemaal uit.