dinsdag 25 april 2017

Dictee dinsdag 25 april 2017 (1): dictee Rooms Dictee [1118]

Dictee - dictees [1118]

Rooms dictee (auteur: Jose van Rosmalen)

Het lijdt geen twijfel dat de verwijfde ijdeltuit een schijnheilige weifelaar is. Hij weidt graag uit over het lijden der mensheid waarmee hij in het reine tracht te komen. In hem schuilt iets vileins, verborgen achter veel gepeins. Hij belijdt met beleid zijn innerlijke strijd over zijn vrijage met de rijzige meid op de hooimijt vlak bij de weide. Vele mijlen scheiden hem van zijn brave oorsprong, hij praat als een heilsprofeet, maar gedraagt zich als een ijzingwekkende proleet. Het venijn en chagrijn zijn sterker dan het marsepein. Hij verwijlt graag tussen kleurrijk guichelheil. Het is geen stijl, deze prediker met de botte bijl, die arme meisjes die hij leidt zo laat lijden. Mijd deze lijpe wijwaterkwast met zijn rode mijter.