zaterdag 1 augustus 2015

Dictee zaterdag 01 aug 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (52) [694]

Dictee - dictees [694]

Ditjes en datjes (52)

A. Ook de landstreek Galatië, genoemd in het boek Handelingen, heeft het loodje gelegd.
B. De gelovige vrouw Dorkas komen we niet meer tegen (wel de bontebok: Damaliscus dorcas dorcas). Dat geldt ook voor de plaats Joppe, waar ze woonde.
C. Alleen woordenboeken bestuderen is nogal steriel, hoewel nuttig. Veel effectiever is het bestuderen van (al dan niet onzin)dictees. Dan zie je toch minimaal de zinnen in een beetje contextueel verband. Dus begin rustig aan de oefendictees 000-800 (de eerste 300 zijn inmiddels geheel gereviseerd en verstuurd aan belangstellenden = maillijst 'Annotaties'). Wat leer ik er zelf van? Had ik maar meer aandacht aan mijn eigen product besteed, dan had ik (nog) veel minder fouten gemaakt in dictees. Willekeurige voorbeelden: Abrammetje spelen, paloeloe, et cetera. Probeer maar eens een woord te verzinnen dat niet in mijn dictees voorkomt. Bij de huidige herhaling zie ik veel, maar ooit ga ik er eens serieus mee repeteren. Maar ja, het onthouden, hè, dat blijft een probleem …
D. Nog nuttiger zijn de 'echte' dictees. Ik ben mijn hele dicteebestand aan het reviseren. Dat zal o.a. leiden tot ca. 1000 dictees, uniform van opmaak en ontdaan van alle annotaties en commentaar en qua spelling zo goed mogelijk gecontroleerd (stand van zaken 2015). Als die exercitie gereed is (Johan wil er vast ook nog wel bij porties een blik op slaan), zal ik al die dictees beschikbaar stellen aan belangstellenden = de maillijst 'Annotaties'. Zoals altijd zijn opmerkingen – welke dan ook – hartelijk welkom!
E. O ja, veel van die dictees zijn bekend via internet en bijv. www.dictees.nl. Toch zul je ook veel 'onbekende' dictees aantreffen. Ik zal de dictees per 100 versturen. Nogmaals: oefenen met 'levend' dicteemateriaal is nog altijd het beste!
F. Inmiddels ben ik uitgenodigd voor de presentatie van het nieuwe Groene Boekje op 12 oktober. Ik houd u op de hoogte! Overigens: zou dat nu ook betekenen dat het dictee in Harderwijk op 13 oktober a.s. dat nieuwe GB als norm zal hebben? Ik denk van niet, maar we zullen het wel horen …