vrijdag 7 augustus 2015

Dictee vrijdag 07 aug 2015 (1): dictee 846 (1) [697]

Dictee - dictees [697]

Dictee 846, alinea 1 t/m 3.

1. Bere-interessant: de beresterke berenklauw hield de hand omvat. Vanuit de berceau klonk een berceuse. De beril is een mineraal (beryllium-aluminiumsilicaat). De beschikbaarstelling van dat materiaal wordt zeer op prijs gesteld. In zijn vrije tijd is die bhv'er vaak biapper. Een beroepsschrijver kun je wel een beroepschrift laten opstellen. Op Bevrijdingsdag wordt het bevrijdingsfeest gevierd. Laat de beziën jullie smaken! Leg de begrippen bètatron en betamax uit. Op Secretaressedag vertelde ze onder de biestepannenkoeken over haar bibliothecaressenwerk. We spelen de bests of Bach en Mozart. Let maar niet op die bigotte bigshot. Er werden veel best of sevens afgewerkt. Deze nota is in het zo gehate beleidschinees geschreven.

2. De bigfoot is de yeti. Dat tuinperk heeft een bielsen omranding (van bielzen of – VD ook – bielsen dus). We zijn nog niet bijgekomen van de verbazing over het (er)bij komen van zoveel leden. Aan de schrijfwijze van 'Doktor Eisenbart' kun je zien dat hij een Duitser was. De locals en de lokalo's vertelden dat dit lokale lokaal een lokaliteit is die qua locatie moeilijk te lokaliseren is: de zoekende lokagente – met locvervoer gekomen – respecteerde de local option om voor het locavorisme te kiezen. In 1973 verscheen voor de eerste maal het Liedboek voor de kerken. Daarin staat een register van Bijbelplaatsen. Het is lang geleden dat de pannekoekenregel van toepassing was. Je kent toch wel het verschil tussen een hoax en een hoatzin?

3. Om dat overzeese gebiedsdeel te bereiken, reisden ze eerst over land en daarna over zee. Waar zitten de darbysten in het kerkelijke spectrum? Hij behoort tot de Gereformeerde Kerken, onderhoudende artikel 31. Zij hebben een leven als God in Frankrijk. We presenteren dit als een bird's eye view. Daarvoor hebben we een
bird's-eyeviewpresentator gecontracteerd. Ze stuurden elkaar regelmatig biljartgroene billets-doux. Dan moeten ze maar een tandje bij zetten. Wil je biryani (met basmatirijst)? Billenkoek krijg je op je bips. Hij ligt met de droge bleinen. Zijn horloge gaat op de binkert. Ze gooide dubbel(e) vijf (dubbel(e) 5). Morgen roeit ze weer dubbeltwee. Blanquette ['tuh' facultatief] is een zekere soort van ragout met roux.