donderdag 13 augustus 2015

Dictee donderdag 13 aug 2015 (9): dictee 849 (3) [709]

Dictee - dictees [709]

Dictee 849, alinea 7 t/m 10.

7. Gebak hoort (!) op een gebakschoteltje. De wreedaardige snoodaard moest het ontgelden. De bijdehante Lelystatter chatte met de Brabander, die ook bijdehand was. De motor draaide stationair voor het stationnetje. Wil je mayonaise of dijonnaise? Komt in die questionnaire de crime passionnel voor? Dat schip is geabandonneerd. De zucchetti is een soort van eetbare pompoen. Hoeveel bedraagt de gesleede afstand? Het vliegtuig taxiede naar de hangaar (hangar). Apperpo, hoe schrijf je 'bistouri' en wat is dat? In de heraldiek is écartelé en sautoir schuin gevierendeeld. Het ecarté is een zeker kaartspel. De angelica is (ook) een luit met 15 tot 20 snaren. De angélique is de engelwortel. Hij wilde coûte que coûte het amoureuze tête-à-tête niet verstoren.

8. Mooi woord: aioliolie. Dat is bij Koninklijk Besluit zo bepaald. De automatische tijdmelding werd ooit verzorgd door Tante Cor. De Palatijn is een van de zeven heuvels waarop Rome werd gebouwd, tevens het oudste gedeelte van de stad. Het lot was me gunstig gezind, goedgezind. Een blinde geleidehond, daar heb je niet zo veel aan. 'Limo' kan zowel een verkorting zijn van limousine als van limonade. Van het beestenfront kennen we ook de limousins. Wie aan karten (karting, skelteren) doet, rijdt in een gocart, een kart of een skelter. Een hazewind kan geen hazenwinden laten. Een man zonder snor is als hazenpeper zonder haas. Hij is een à-la-haussespeculant. Een heir (heer) van gerbils werd getroffen door de ghibil.

9. Ken je het verhaal van dat ten hemel opnemen? De vier Heemskinderen zijn Ritsaart, Writsaart, Adelaart en Reinout. Die voedselleveranties moeten van hechsjeirem voorzien zijn. Het is niet pluis in die Heiloose dreven. Wat meeuwen doen, is kliauwen. Wat betekent: je bent immers geen hernhutter (genoemd naar Herrnhut)? Wil je hertenpaté of pâté de foie gras? Na het highteaën gaan we tai-chiën. Hoe spreek je 'hihat' uit (en wat is dat?) Een hittepit is een kersenpitkussen. Een 100-plusser [cijfers] heeft de 100 plusleeftijd [cijfers]. Hij debiteert wel vaker holklinkende frase-uitingen. Ik zal je raad geven: goede raad is duur. Bij hem moet je zijn voor horlogemaken en horoscooptrekken. De Horecaf: horecafferwerkgevers.

10. Hij werkt in de hotellerie, in een hôtel garni: geen gewoon hotel dus. Het huiswerkmaken mag niet verwaarloosd worden! Het GB is een kei in hulpverlenen. 'Warme bakker' en 'luie stoel' zijn hypallage's. Ook hybris komt voor de val. Waar dient een hubertussleutel voor? Is een huis clos een soort van sisyfusarbeid? Een hypofyseoperatie is ingrijpend. Zijn hoop werd de bodem in geboord. Zullen we een inane toekomst tegemoet gaan? Hij haalt het ik-weet-niet-waar vandaan. Wordt een frankipaal de grond ingeboord? IJzerhard (in de grond) en ijzerhart (in de lucht).