donderdag 13 augustus 2015

Dictee donderdag 13 aug 2015 (4): dictee 848 (1) [704]

Dictee - dictees [704]

Dictee 848, alinea 1 t/m 3.

1. Een deeltijdvutter zit in de deeltijd-VUT. Hij verzamelt delfts en sèvres. De delicatessenzaak levert diverse delicieuze delicieuses. Een demi-john is een dame-jeanne. Duidelijk: demarqueren is markeren? En déshabillé ben je in deshabillé gekleed. Een dépositaire is gewoon een depositaris. Zij voeren in dhows. Wat zegt de dharma over het karma? Dezen en genen gingen uit hun dak. De dienstdoende balienees merkte dat de kassa dienst weigerde. Zijn zuurverdiende salaris was meer dan dik verdiend. Die Dinantse dinanderieën zijn wel grappig. Dicis causa (dicis gratia) werd de or geraadpleegd. Het dichtbegroeide altijdgroenebomenbos was bijkans ondoordringbaar. Het delayeren van deze firma levert miljoenen op.

2. Een dtp'er verzorgt dtp-publicaties. De dislocatie heeft het botfragment gedislokeerd. De qualifier werd wegens wangedrag gediskwalificeerd. Een bank-verzekeraar doet aan bankverzekeren. Je zal ze maar in de medische staf hebben: dokter Beffie, doctor Clavan en Doktor Eisenbart. Het doodzondenbesef zit diepgeworteld. Op dominicae dies was ze niet weg te slaan uit het domus Dei, dat doorsneekortjakje. Douch je je in die douche, liever: dat doucheje? Leidt hypocrisie tot een hogere hematocrietwaarde (ik bedoelde dus: als je daaraan lijdt)? Heel bijzonder: een dreestrekker die de Dreespenning kreeg. Eerst ademhalen, dan drank halen. Na drooggelegd te zijn, zullen de drooggevallen gronden zeker droog liggen.

3. Wie of wat is Janneke Maan? De dueña begeleidde het duifje zonder gal, dat naïeve meisje. Je kunt hem dwarszitten door het dwars zetten van je voet. Ecarteren is (ook) ecarté spelen. Wie eet er nou dulse [dahls]? EDTA, kan niet missen: ethyleendiaminetetra-azijnzuur. De elfen waren met hun elven. De electro(clash) heeft elementen van de elektropop in zich. Let wel op: 'elektrocutie' heeft niets met 'electric boogie' te maken! Nou vooruit dan: jullie zijn immers ook niet de eerste de besten! Hoeveel weegt een engels? Wat is het verschil tussen enfants prodiges en enfants prodigues? Is épater le bourgeois echt een synoniem van epateren? Hij zou zijn reputatie meer dan waarmaken. Luister niet naar die wacho. Wait and see.