donderdag 13 augustus 2015

Dictee donderdag 13 aug 2015 (8): dictee 849 (2) [708]

Dictee - dictees [708]

Dictee 849, alinea 4 t/m 6.

4. Geserreerd biljartspel lijkt kat in 't bakkie, maar is dat niet. Hij was in troebelen geverseerd. Mijn neef heeft ooit hbs-a gedaan. Ikzelf de TUD, niet de TU/e of TUT (thans: UT). Het zijn verre landen: Jamaica, Haïti en Hawaï. Het bourgondische Sluis is een stad, een Bourgondische sluis is een sluis. Bij gijl denk ik aan bier, bij chijl of chylus aan lymfe en bij chijm of chymus aan spijsbrij. Kijk: glauk glauconiet! Godgelijk of godegelijk willen zijn: je reinste blasfemie! Alle godswoorden komen uit Gods Woord. De middentwintiger, de dertiger en de eindveertiger konden het goed vinden. Zullen we die kluwen maar uiteentrekken? Zou je moeder dat wel goedvinden? De doussié heet meestal afzelia. Met 'musée de la rue' duiden we affichekunst aan.

5. Je moet die acryltrui wat meer laten bloezen. Hij is een graag geziene gast en een graag gehoorde spreker, hij is zuiver op de graat en staat bekend om zijn gratuite gratuïteit. Ik blijf moeite hebben met 'kiesjeliesj' en 'gremzelisj', temeer daar VD geen uitspraak geeft. Half begrijpend verwerkte hij de halfbegrepen stof. Boven droeg ze een gimpje, onder echter gympjes. De guereza zat op de gueridon, toen de guardia civil binnenviel. Hoe schrijven we momenteel 'halloumi' (Cypriotische – nee, geen Koïsche – kaas, gelijkend op feta)? De hand van de Meester genas de melaatse. Na de hand-outs stormde hij binnen: hands up en inleveren maar die familiejuwelen!

6. Van te veel aardbeien eten krijg je rhinophyma, een aardbeienneus: dat is het hele kerseneten. Een hateenheid of -woning is huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (een- of tweepersoonsappartement). De c-cedille schrijf je zo: ç, een tilde vind je bijvoorbeeld in mañana en een haček vindt men in 'haček'. Zijn deze niet-samengestelde zelfstandige naamwoorden de- of het-woorden? In VD staat bij 'contractuur' niet als verklaring, wat je wellicht denkt … Als je in 2005 op de luxe-editie van de DVD (GVD) intekende, kreeg je bij het Groot woordenboek der Nederlandse taal een aparte uitgave van de Grote spellinggids cadeau (nou ja, …) met o.a. voorin het internationale IPA-alfabet (International Phonetic Alphabet).