dinsdag 28 juli 2015

Dictee dinsdag 28 juli 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (51) [693]

Dictee - dictees [693]

Ditjes en datjes (51)

A. Jammer, dat de mooie dictee-uitdrukking 'Phlegraeïsche velden' verdwenen is: het is de plaats, waar Zeus de Giganten overwon.
B. Cruft's is de grote tweedaagse hondententoonstelling te Londen, in februari. VD vermeldt die niet meer.
C. Vroeger heette het zevenblad ook hirs, nu niet meer.
D. De rolklaver en de ratelaar werden gewestelijk ook wel
schoentjes-en-laarsjes genoemd, de rolklaver gewestelijk wel schoentjes-en-slofjes en de monnikskap, gele leeuwenbek, veldlathyrus en rolklaver ook wel schoentjes-en-muiltjes. Dat mag vanaf nu allemaal niet meer.
E. Een kraantje-lek was (verouderd) een tapperij (nog bekend als naam van uitspanningen). Staat nog steeds in VD.
F. In het Groene Boekje staat bij v.h. dat dit de afkorting is van 'van het' en ook 'voorheen'. Dat laatste is onjuist, VD heeft bij 'voorheen' terecht vh. als afkorting. GB laat weten dat dit in de nieuwe oktoberuitgave rechtgezet zal worden: dan bij v.h. alleen nog 'van het'.
G. De geslachtsnaam van enkele watervlooien was tot nu toe: dafnia: thans niet meer dus.
H. De Latijnse uitdrukking 'de lana caprina' (over niets – ruziemaken) heeft het niet gehaald.
I. Nog zo'n Latijnse uitdrukking die geschrapt is: Deus misereatur nostri et benedicat nobis (God zij ons genadig en zegene ons (Ps. 67:2)).
J. Tegen het woord cauteriseerijzer is sowieso weinig in te brengen: het werkwoord is cauteriseren (medisch: dicht- of wegbranden d.m.v. hitte of caustica = etsende middelen) + ijzer. Wel grappig, dat VD het woord cauteriseerijzer op de enige plek waar dat voorkwam (lemma 'aanstippen') vervangen heeft door brandijzer.
K. Pterygium was en is (iets aangepast) de aandoening waarbij slijmvlies over het hoornvlies van het oog heen groeit. Tot nu toe waren 'vleugelvlies' en 'vleugelvel' daarvoor alternatieven, maar die zijn geschrapt.
L. Binnen enkele dagen ontvangen de belangstellenden de herziene oefendictees 201-300 (los en als verzameldocument). Alles is aangepast naar de stand van zaken 2015 bij GB en VD. Na een kleine 10 jaar was er heel wat aan te passen. Fouten na de sisyfusarbeid van Johan de Boer en mij vrijwel ondenkbaar, maar vind je ze toch: meld ze!