zaterdag 18 juli 2015

Dictee zaterdag 18 juli 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (47) [685]

Dictee - dictees [685]

Ditjes en datjes (47)

A. Het stond raar: 'julianalinde' naast Wilhelminaboom, maar inmiddels heeft ook die eerste boom een hoofdletter!
B. In de oude VD was een montagnard lid van de Bergpartij in de Franse revolutionaire wetgevende vergaderingen. Die bergpartij is nu niet meer te vinden in VD.
C. Ik zou 'defensiewoordvoerder' schrijven als die namens een politieke partij in de Tweede Kamer spreekt, maar 'Defensiewoordvoerder' als die namens het Ministerie van Defensie (MinDef) spreekt.
D. Als niet het gebouw, maar de (unieke) instelling bedoeld wordt, schrijven we 'Ministerie' met een hoofdletter, zoals in GB, p. 115 middenop: BuZa = Ministerie van Buitenlandse Zaken.
E. Het zal wel een teleurstelling voor Job Cohen zijn, maar het tussentijds ingevoegde werkwoord 'cohenniseren' heeft VD 2015 niet gehaald.
F. Het 'déjeuner dînatoire' schrijf je toch wel goed?
G. In de papieren versie 2005 had VD kennelijk problemen met het V-vormige haakje boven bijv. letters in het Tsjechisch. Nu niet meer: let dus op woorden als 'haček' en 'četnik'.
H. Er valt heel wat te corrigeren in de 800 oude dictees: coq au vin, tsarevna en cesarevna, tsarevitsj en cesarevitsj, etc. etc.
I. Was het oorspronkelijk 'chared' = (ultra)orthodoxe jood, bv. een chassied, nu is dat charedi geworden, met meervoud: charedim.
J. Het werkwoord 'bekantelen' heb ik zelf verzonnen: van kantelen (tinnen) voorzien …
K. Bij SUV schrijft GB 'Sport Utility Vehicle' en VD 'sport utility vehicle'.
L. Volgens mij schrijven we de 'Boekenbeurs van Antwerpen', maar een 'boekenbeurs in Antwerpen'.
M. Misschien al eerder gemeld, maar we schrijven nu ook
zuur-base-evenwicht zonder tussen-n.
N. Taaladvies liet me het volgende weten: de juiste samenstellingen zijn gymnasiumalfa-afdeling en atheneumbètaopleiding. In feite zijn dat onjuiste c.q. achterhaalde begrippen, maar het ging erom, dat er vooraan geen koppelteken komt. De woorden 'gymnasium' en 'bèta' moeten in dit geval kennelijk als Nederlands of vernederlandst opgevat worden: er komt geen koppelteken à la
shish-kebabtent.
O. De byssinose is een longaandoening veroorzaakt door het inademen van stofdeeltjes afkomstig van katoen, vlas of hennep. In de vorige editie schreef VD nog 'bissinose'.
P. De koningskaars werd ook wel aronsstaf genoemd door VD, maar dat mag nu niet meer.
Q. Naast trypsine mag je de naam tryptase gebruiken, ook trypsase, maar dat vindt je alleen sub lemma '-ase'.
R. 'Atro carbone notatus' (gezegd van een zwarte dag) staat niet meer in de nieuwe VD.
S. 'Aux âmes bien nées' (bij hooggeboren zielen) komt niet meer voor in VD.