zondag 19 juli 2015

Dictee zondag 19 juli 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (48) [686]

Dictee - dictees [686]

Ditjes en datjes (48)

A. Een dolle dries schreef je al met kleine letter, gelukkig geldt dat nu ook voor een kouwelijke dries.
B. Bij Heracles (Almelo) willen ze een aparte tribune voor vrouwen creëren: vrouwenvak, ladies' vak, ladies' box (vergelijk: ladies' day, ladies' night en skybox), een lady's-vak of een lady's-box ('Nederlands')?
C. De Chiwwieten vormden een Kanaänitische volksgroep (Gen. 10:17), maar ze zijn uit VD verwijderd.
D. Je kunt volgens VD wel aan pilates doen, maar dat mag geen 'pilatesen' meer heten.
E. De Zoutzee (Dode Zee) heet nog wel Schelfzee, maar geen Rietzee meer.
F. Sjemot was (!) in VD de Hebreeuwse en Joodse (joodse) naam van het boek Exodus.
G. Zippora (Sippora), dochter van de Midjanitische (*) priester Jetro (*), vrouw van Mozes (Ex. 2:21) staat (* ook) niet meer in VD.
H. Ook Mara = pleisterplaats van de Israëlieten in de woestijn, waar Mozes bitter in zoet water verandert (Ex. 15:23), vind je niet terug.
I. Hetzelfde geldt voor Wajikra = Hebreeuwse en Joodse (joodse) naam van het boek Leviticus.
J. Ook gesneuveld Azazel = woestijndemon naar wie de zondebok wordt gezonden (Lev. 16:8).
K. Bemidbar, Bamidbar is ook verdwenen: Hebreeuwse en Joodse (joodse) naam van het boek Numeri.
L. Ook Ruben = oudste van de twaalf zonen van aartsvader Jakob, bij Lea (Gen. 29:32).
M. Nebo was (in VD) berg in Moab, waar Mozes, na het beloofde land te hebben gezien, sterft (Num. 33:47)
N. Geldt ook voor de berg Hor aan de grens van Edom, de plaats waar Aäron stierf (Num. 20:22).
O. Ook het dal Eskol, naam van het dal vanwaar verspieders die Mozes heeft uitgestuurd, een grote druiventros meebrengen (Num. 13:23) is verdwenen.
P. In VD vind je nog wel de enakskinderen, maar niet meer Enak en de Enakieten.
Q. Ramot is een plaats in Gilead, vrijplaats, gelegen op een strategisch punt ten noorden van de Jabbok (Deut. 4:43, 1 Kon. 22:3). Niet meer in VD.
R. Ook verdwenen de Hermon =  gebergte in het noorden van Palestina, uitloper van de Antilibanon (Deut. 3:9). Ik zou schrijven, net als Wikipedia: Anti-Libanon is een bergketen op de grens van Libanon en Syrië.
S. Tyrus staat niet meer in VD, Sidon wel. De steden werden in de Bijbel vaak samen genoemd.
T. Eli was een oude priester in het heiligdom van Silo (1 Sam. 1:3): Eli komt niet meer voor, net als Silo zelf = stad in Efraïm, waar in de dagen van Eli en Samuel de ark staat (Joz. 18:1).