maandag 20 juli 2015

Dictee maandag 20 juli 2015 (2): dictee 845 (2) [688]

Dictee - dictees [688]

Dictee 845, alinea 4 t/m 6.

4. Hij was allang blij dat hij het niet gedaan had. Is een oud-algemeensecretaris net zoiets als een oud-secretaris-generaal? Ik had algauw door dat hij het al gauw zou laten afweten. Bankverzekeren is allfinanz, bancassurance. Uit de aluminiumfolie ging het direct in de aluminium pan. Toen het alltime high optrad, droeg hij zijn allseason aloha-T-shirt. Hoe was het ook alweer: aap, noot, …? Zo'n fiets is geen allehensje. Waar slaat dat trouwens op: alle hens aan dek? Het was zonder meer allerallergênantst, zoals hij allerbelabberdst en allerbekrompenst woonde. Hij pronkte met zijn allweather. In allerijl, in aller haast, heeft hij het lootje (loodje) in het bovenste bureaulaatje gelegd. Een skiester die skiet, is niet altijd een ski(e)ster. Allahoe akbar!

5. Vergelijk de laatste zin maar eens met macraméwedstrijd en macrameewedstrijd. Is dat een ananas of een rammenas? Continuïteit wordt op prijs gesteld. Een ambidexter vertoont sinistro- en dextromanie. Is voor de bereiding van ambrozijn ambrosia nodig? Hij is bekend als annalistenanalist. Anonymi gaan onder in het anonimaat. De computerterm A/N staat voor alfanumeriek. De Française danste de française, de Anglaise [2015] de anglaise. Helpt hydrotherapie bij hidrosis of anhidrose? In het persbericht is de dader via daderinitialen geanonimiseerd.

6. Verwar de adjectiva 'androgyn' en 'androgeen' maar liever niet. Voor elkaar zijn christenen en moslims andersgelovenden. Deze prulpoëet produceert amphigouris. In deze clinic wordt het begrip 'anticlinaal' klinisch geanalyseerd. Die anthologist heeft al heel wat gebloemleesd. Het antiamerikanisme is anti-Amerikaans. Helpt een filet americain tegen de mal américain, de dysthymie? Deze amulet zou bijzonder apotropaeïsch werken. De afroditische mysteriën hebben betrekking op Aphrodite. Uw aanwezigheid was à ravir. Hij was apezat, stomdronken. De Apache-indianen dansten vaak de apachedans. Met antropofagen in de buurt kun je wel een anxiolyticum gebruiken. Apperpo, ik heb je toch niet van je à propos gebracht?