woensdag 22 juli 2015

Dictee woensdag 22 juli 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (49) [690]

Dictee - dictees [690]

Ditjes en datjes (49)

A. Kirjat-Jearim = stad ten westen van Jeruzalem, waar de ark twintig jaar staat (Joz. 9:17). Verdwenen uit VD.
B. Rachab is een hoer in Jericho. Ze verbergt twee mannen, die Jozua heeft uitgezonden om in de stad te spioneren. Als de stad wordt ingenomen, wordt zij met haar familie gespaard. (Joz. 2:1). Verdwenen.
C. Gat was een van de vijf steden van de Filistijnen (Joz. 11:22). Niet meer in VD.
D. Moab = land van het volk Moab, ten oosten van de Dode Zee (Num. 21:13). Verdwenen.
E. Verdwenen: Elimelech = schoonvader van Ruth (Ruth 1:2).
F. Naomi (Noömi) = vrouw van Elimelech, schoonmoeder van Ruth (Ruth 1:2). Niet meer in VD.
G. Verdwenen Obed en Isaï. Obed = zoon van Boaz en Ruth, vader van Isaï, voorvader van David en Jezus (Ruth 4:17, Mat. 1:5), Isaï = zoon van Obed, kleinzoon van Ruth en Boaz, vader van acht zonen, waaronder David (Ruth 4:17, Mat. 1:5).
H. Ook Reuël, de zoon van Ezau, is weggepromoveerd.
I. De uitdrukking 'de pane lucrando' (om aan de kost te komen) is verdwenen uit VD.
J. Kijk nog eens goed naar het verschil tussen 2 step (muziekstijl) en twostep of step(dans): een dans met stappende passen.
K. De volgende Bijbelse namen komen niet meer voor in VD: Abia, Abiram, Chiël, Adonia, Omri, Chaggit en Astarte.
L. Dat geldt ook voor Elisa, Ofir, Ramot, Gilead, Zimri en Sanherib.
M. En ook: Abigaïl, Amasa, Jeter, Abimelech, Abjatar, Asaf, Heman, Obed-Edom en Zerubbabel.
N. Verdwenen zijn ook: Sanballat, Wasti, Elifaz, Bildad, Sofar, voor-Sumerisch, Elam, Tarsis, Ebed-Melech, Sedekia, Sadrach, Mesach, Abednego, Jizreël en Tekoa.
O. Let op: wat in de vorige VD haredim waren (enkelvoud haredi), zijn nu charedim (enkelvoud: charedi). Dat laatste is een ultraorthodoxe jood, bijvoorbeeld een chassied. Het woord komt van 'vol van angst' (voor God).
P. Je schrijft toch wel 'oeioeimachine', hè?
Q. De afkorting adh (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) vind je alleen sub lemma. ADH is trouwens het antidiuretisch hormoon.
R. Al mijn vragen aan VD worden nu afgedaan met: veel van je opmerkingen zijn in HET BESTAND verwerkt, in oktober zullen ze zichtbaar worden. Ik kan bijna niet wachten: wat is er bijvoorbeeld gebeurd met 'ecologische hoofdstructuur', waarvoor VD zowel EHS als ehs kende? Mijn verwachting is dat ze rond 1 oktober, als de nieuwe gedrukte VD verspreid gaat worden, de daarbij passende en meest recente versie van VD online zullen zetten.