vrijdag 7 oktober 2016

Dictee vrijdag 07 okt 2016 (2): dictee Meppel 2016 [959]

Dictee - dictees [959]

Dictee Meppel 2016

Dat kan nog harder! (auteur: Johan Debbenhof)

Stel hè, stel … onze betbetovergrootvaders en -moeders kwamen anno Domini 2016 de langetermijnontwikkelingen peilen. Een bere-interessant gedachte-experiment, nietwaar? Zouden ze het exuberante civilisatiepeil in ons luilekkerland, waar via minuscule schermen non-stop wordt geohaad en gebakkeleid, appreciëren?

Want zelfs in een Zuidwest-Drentse miniplattelandsagglomeratie stuiten ze op gestreste apparaatslaven, die in groten getale een apathische permissiviteit tentoonspreiden [ook: dd?] jegens de alomtegenwoordige luidsprekerdiarree die van de omtrek een no-goarea maakt. De toekomstmens beschouwt dit satansleven blijkbaar geenszins als een affront.

En dat terwijl de negentiende-eeuwer ten enenmale bevangen wordt door een tekort aan adem bij zo veel (Taaladvies, ook: zo veel - discussie mogelijk) overdoses. Aan antimuzikale non-instrumentalisten, aan verruïneerde rock-'n-roll, aan would-bejazzzangeressen, aan
imitatie-imitaties van likmevestje, aan al wat een gemêleerde verzameling dilettanten aan clichés weet te creëren. Burengerucht met namen als acid house, grunge, deathmetal, après-ski en wat dies meer zij. En het summum: het hypernasale geblèr van Amerikaanse siliconenpoppen, en masse nagebauwd en bijgevolg straffeloos de juveniele zangstemontwikkeling versjterend.


De verbouwereerde betbetovergrootpa en -ma horen het met lede oren aan. Hoe kunnen hun hoogontwikkelde afstammelingen in 's hemelsnaam ooit de meest afgrijzenwekkende lawaaipapegaaien als remplaçanten voor muzikanten beschouwen? Geen pandemonium zo buitenissig, geen gejeremieer zo kraaierig of de gedweeë kolonie pseudo-individualisten duldt het!

De gedesillusioneerde voorouders houden hun besef wijselijk voor zich, beducht om de zwartepiet toegespeeld te krijgen of van donquichotterie te worden beticht. Wanneer het 's zomers in Meppel weer tekeergaat en de dreun tot in de woonwijken reikt, zullen ook contemporaine stadgenoten daarom zelfs de geëigende vraag "Moet dit per se zo luid?" niet eens publiekelijk stellen.

Welnu, bij dezen.

PS Plaatst u zelf een resumé van het bovenstaande in
jip-en-janneketaal op uw Facebookpagina (toelichting in oGB, ook goed, althans niet fout: f...)? Een gewhatsappte synopsis is evengoed oké [VD ook: OK].