dinsdag 11 oktober 2016

Dictee dinsdag 11 okt 2016 (1): dictee JeeBee Dictee 2016 [961]

Dictee - dictees [961]

Een consciëntieuze functionaris vindt zijn Gethsemane

(JeeBee Dictee 2016: auteur en voorlezer: prof. mr. Roel Schutgens)

1. Blijkens dubbelblind, niet-gefalsifieerd sociaalpsychologisch onderzoek neigt het juridisch metier – tezamen met de medische stiel – er van alle aan de alma mater gedoceerde disciplines het pregnantst naar om aspirant-collegae te evalueren op de distinctieven van het voornapoleontische patriciaat.

2. Wie solliciteert als gynaecoloog moet niet verrast zijn als de commissie vis-à-vis de kandidaat – in stede van de medische referenties te verifiëren – bovenal peilt welke wijn-spijscombinatie deze had geprefereerd: drinke de authentieke gourmand bij zijn chateaubriand een gevelouteerde bourgogne, dan wel veeleer een foudroyante medoc?

3. Aan de Zuidas [eigennaam, Amsterdam] staan bovenal de kledingkarakteristieken van de haute couture in het epicentrum van de sollicitatiewereld.

4. Een witgesokte [vgl. witgehandschoende – en ook witgekousde] sollicitant die op espadrilles zijn entree maakt, legt het ontegenzeggelijk af tegen de suave representant van de golfende upper class [los], die op bordeauxrode brogues – zonder
double-breasted jasje! – met een enkele windsor [knoop in stropdas] en een forsythia in de revers het toneel betreedt.


5. De buitenissige advocaat-generaal had evenwel al sinds zijn puberteit een tenhemelschreiende antipathie tegen maatschappelijk klasseren, weshalve hij van den beginne balsturig de kont tegen de krib had gegooid.

6. Hij kleedde zich in non-descripte niemendalletjes, soupeerde zijn kerstdiner op z'n janboerenfluitjes te midden van Jan Modaal bij Van der Valk of de afhaalchinees, en gewaagde eenvoudigweg van 'toilet' en 'peignoir', niet van 'wc' of 'badjas'.

7. Daarom werd hij lid van 's konings Openbaar Ministerie [ook met K een onzinnige uitdrukking: gewoon een staatsdienst], waar hij als een zebedeus zwoegde voor het bonum commune.

8. Zijn bescheiden traktement liet hem siberisch: bij het OM kon hij in zijn requisitoiren namelijk naar hartenlust linguïstische inventiviteiten aaneenrijgen, alsmede tenlasteleggingen zonder clichés concipiëren.

9. Onze aficionado palaverde met jolijt over de clausula rebus sic stantibus [zekere juridische term], over ijs en weder dienende, het lex-mitiorbeginsel [betreft veranderen van de wet tussen daad en vonnis], nulla poena sine praevia lege poenali [geen straf zonder voorafgaande (!) wet] en détournement de pouvoir [machtsmisbruik].

10. Tot een recidiverende delinquent heel affronterend tegen hem zei: "Mierenneuker! Allemaal taalkundige poeha!"

11. Gechoqueerde [ook: geshockeerde] introspectie dwong hem tot een geëmotioneerde confessie: ik schrijf als een patjepeeër ...

12 Opeens wist hij het: ik word advocaat!