vrijdag 7 oktober 2016

Dictee vrijdag 07 okt 2016 (1): dictee Oefendictee Van Dale [958]

Dictee - dictees [958]

Oefendictee Van Dale – antwoorden op aanvraag!
Kies 40 maal A of B.

Wie de taal heeft, heeft de toekomst

Onderwijs – wie is er niet groot mee geworden? Het is [1] (A) uit den treure / (B) uitentreuren herhaald, maar daarom niet minder waar: goed onderwijs is [2] (A) essentieel / (B) essentiëel om te kunnen functioneren in de maatschappij. Onze samenleving kent dan ook een rijk [3] (A) palet / (B) pallet aan [4] (A) school en onderwijstypen / (B) school- en onderwijstypen. Van [5] (A) Daltonschool/ (B) daltonschool tot [6] (A) Montessorionderwijs / (B) montessorionderwijs, via het alweer [7] (A) ter ziele/ (B) terzielen gegane [8] (A) Iederwijs / (B) iederwijs tot aan de hypermoderne [9] (A) ipad-school/ (B) iPadschool – er is een school voor ieders smaak.

Er is wel veel [10] (A) verandert / (B) veranderd sinds het vorige [11] (A) milennium / (B) millennium. Het is [12] (A) al lang/ (B) allang niet meer zo dat [13] (A) ebbehouten / (B) ebbenhouten aanwijsstok, gard en Spaans rietje de voornaamste [14] (A) didactische / (B) didaktische instrumenten zijn. En de jaren dat je als leerling al een heel eind kwam met [15] (A) lineaal / (B) liniaal, geodriehoek en [16] (A) bosatlas/ (B) Bosatlas liggen ver achter ons. Digitale [17] (A) innovaties / (B) enovaties als digibord, tablet en smartphone – met alle apps [18] (A) vandien / (B) van dien – deden hun intrede. Soms tot verdriet van de docent die [19] (A) percepieert / (B) percipieert dat er door leerlingen [20] (A) ideeëloos / (B) ideeënloos wordt [21] (A) gewhatsapt/ (B) gewhatsappt op hun [22]  (A) touchscreens/ (B) touch screens (of, in [23] (A) pront / (B) prond Nederlands, aanraakschermen). Maar de optimist [24] (A) zoemt / (B) zoomt liever in op de zegeningen van het [25] (A) sybertijdperk / (B) cybertijdperk.

De [26] (A) kruks / (B) crux van elk leerproces is taal. Dat behoeft in deze [27] (A) joyeuze / (B) joyeuse Week van het Nederlands nauwelijks betoog. Zonder [28] (A) minitieuze / (B) minutieuze kennis van de eigen taal wordt het immers een schier onmogelijke [29] (A) tour / (B) toer om een vak te leren. Of je nu later [30] (A) palaeo-antropoloog / (B) paleoantropoloog wilt worden, kapitein van een [31] (A) klipper/ (B) clipper of [32] (A) fiscaaljurist / (B) fiscaal jurist, een goede beheersing van je moerstaal is het [33] (A) alpha/ (B) alfa en omega. Taal is cruciaal.

Taal en technologie – ze komen samen in Van Dale op School. Dat is een [34] (A) on line platform/ (B) onlineplatform voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en onderwijs in [35] (A) NT2 / (B) nt2. De [36] (A) chic / (B) sjiek vormgegeven digitale woordenboeken Nederlands, Engels, Duits en Frans bieden [37] (A) allerwege / (B) allerwegen, op elk gewenst niveau en op elk schermtype, ondersteuning bij taalgebruik en begripsvorming. Het scala aan digitale mogelijkheden wordt volledig [38] (A) ge-exploreerd/ (B) geëxploreerd. Zo kun je, [39] (A) appeltje, eitje/ (B) appeltje-eitje, de woorden met één druk op de knop laten uitspreken.

Het [40] (A) lijdt / (B) leidt geen twijfel: wie de taal heeft, heeft de toekomst.