zaterdag 16 april 2016

Dictee zaterdag 16 apr 2016 (1): dictee Column Terugblik Terneuzen 2016 [888]

Dictee - dictees [888]

Column Terugblik Terneuzen 2016

Van de 40 invulwoorden in Terneuzen voor de Specialisten kwamen er 27 en bij een wat royalere telling zelfs 30 voor in mijn 856 Oefendictees. Dat is een prima score en ik ga die dictees zeker regelmatig voor mezelf herhalen. Ze zitten nu in één groot Wordbestand, dat zoekt makkelijk. Het is overigens een bestand van een kleine 1900 A4'tjes en ruim 950.000 woorden ... Als je je afvraagt, hoe ik dan aan 16 fouten kwam: beetje ziek en daardoor absoluut niet in vorm, maar als de winnaars 11 en 12 fouten hadden, ben ik nog best tevreden! In deze column enkele (onnodige) fouten en woorden die niet in de Oefendictees voorkomen ...

1. Ik had sproke, moest sproken zijn. Die n werd natuurlijk niet voorgelezen, die moest je zelf bedenken. In de loop van het dictee bleek dat het hier om 2 verhalen ging, niet om een. Een sproke = een kort Middelnederlands verhaal in verzen, veelal met een didactische strekking.

2. Is het tiepje, typeje of typetje. Niet het laatste (mijn keuze), want de t werd niet gelezen. Gaf verder nogal wat discussie, GB heeft type en typetje, maar ook tiepje. En dat moest het volgens de jury zijn. VD heeft overigens wel 'typeje'.

3. Ook een mooie: met ontrouwwaan (ongegrond vermoeden van ontrouw).

4. Zijn bouts vermoede ontrouw (niet bout als bnw., een boude bewering, iets bouds): je moest maar weten dat betekenis 13 van bout vrouw is (vergelijk schattebout!).

5. Hennepprikker, mooi woord: (sportvisserij) instrumentje waarmee men hennepzaadjes kan doorboren zonder dat ze splijten.

6. Borsjtsjgrrltje: een woord met 12 medeklinkers achter elkaar (daar is angstschreeuw met 8 nog niks bij). Het ging over Rusland, vandaar borsjtsj = rodebietensoep en verder is een grrl een zelfbewuste, jonge vrouw.

7. Aflaadpolissen. Het ging hier niet om een 'aflaat' = rooms-katholieke kwijtschelding van straffen, maar om iets uit de transportwereld. Afladen dus. Een aflaadpolis = een polis voor de verzekering van alle zendingen van vrachtgoederen tot een bepaald maximaal bedrag.

8. De fish-and-chipsstands. Mijn 'tents' was een beetje dom: dan had het natuurlijk 'tenten' moeten zijn.

9. Scorebloc moet met een c, net als blocnote.

10. Cometten is een zeker kaartspel = comète spelen!

11. Onbekend woord: mangabeys. Ik zat er dichtbij met 'mangabays'. Het zijn hondapen met een lange snuit die in bomen leven.

12. Het woord 'überschwänglichkeit' schreef ik goed. Het betekent: overdaad in gevoelsuiting, overdreven enthousiasme. Andere woorden, die met 'über' beginnen: überbetutteling = overdreven betutteling, met name door de overheid, überbitch = ontzettende bitch, überbrettl = (verouderd) literair café chantant, überchick =
op-en-top (VD: op en top!) lekkere meid, übercool = jongerentaal: ontzettend gaaf, überfremdung = overheersing door vreemdelingen, door buitenlanders, überhaupt = helemaal, eigenlijk, übermensch = hoger type mens (volgens Nietzsche), überpuber = kind dat zich zeer puberaal gedraagt, en een überseksueel = een man die zijn seksuele aantrekkelijkheid ontleent aan superioriteit in velerlei opzichten. VD vermeldt maar één woord zonder trema: (uit het Frans!) uberteit = overvloed, rijkdom en vruchtbaarheid.

13. Guetteren = bespieden.

14. Staat gewoon in mijn lijst(en): Onnozele-Kinderen met koppelteken: hadden ze maar onnozele-kinderendag (vergelijk: Pasen en paasfeest) gevraagd!

15. De meest gemene vond ik maître d''. Ik had dat ook niet paraat. Je spreekt dat (maître d') uit als maître die en het is een verkorting van maître d'hôtel. En degenen die het goed dachten te hebben, hadden het nog fout: omdat het een aanhaling was, het eerste aanhalingsteken er wel stond maar het tweede niet, moest nog een extra aanhalingsteken genoteerd worden. Zo gemeen was dit dictee, wel leuk. Auteur: Marc de Smit.