zondag 8 oktober 2017

Dictee zondag 08 okt 2017 (1): dictee De taal der liefde (VD) [1181]

Dictee - dictees [1181]

De taal der liefde (Van Dale) – 38  tweekeuzevragen

1. Van Dale [1] (A) spreid / (B) spreidt in deze Week van het Nederlands zijn liefde voor taal [2] (A) tentoon / (B) ten toon. Dat doen we onder meer met de [3] (A) publikatie / (B) publicatie van De taal der liefde – Literair woordenboek van [4] (A) sex / (B) seks en erotiek. Die titel is natuurlijk een [5] (A) alluzie / (B) allusie op de gelijknamige roman van Gerard Reve, die in 1972 tot heel wat [6] (A) consternatie / (B) consternacie leidde vanwege de [7] (A) Reviaanse / (B) reviaanse beschrijvingen van de oudste beweging ter wereld. En dat dan nog wel in de [8] (A) heren- / (B) heren c.q. knapenliefde, [9] (A) welteverstaan / (B) wel te verstaan.

2. Sindsdien is er heel wat ten goede [10] (A) verandert / (B) veranderd. We spreken nu veel vrijmoediger over het [11] (A) erotische / (B) erothische dan destijds. Soms zijn we daarin wel wat doorgeschoten, zo [12] (A) percipiëert / (B) percipieert al snel degene die [13] (A) kennis neemt / (B) kennisneemt van de soms [14] (A) scabreuse / (B) scabreuze vuilbekkerij op internet.

3. Die 'platte taal', zoals auteur Ton den Boon het [15] (A) aanduidt / (B) aanduid, is niet [16] (A) persé / (B) per se de focus van De taal der liefde. Alle citaten zijn immers [17] (A) ontleend / (B) ontleent aan de literatuur? Aldus ligt het accent op het [18] (A) estethische / (B) esthetische van de liefde, [19] (A) grossomodo / (B) grosso modo zoals in de [20] (A) Bijbeltekst / (B) bijbeltekst : 'Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende [21] (A) cymbaal / (B) cimbaal.'

4. [22] (A) Een / (B) Eén en ander wil [23] (A) geenzins / (B) geenszins zeggen dat het in De taal der liefde zou ontbreken aan [24] (A) pikanteriën / (B) pikanterieën. Zo kan het gebeuren dat de roodorige bladeraar stuit op jongens die de [25] (A) handcatechesatie / (B) handcatechisatie bedrijven met hun [26] (A) klok- en hamerspel / (B) klok-en-hamerspel, lang vóór zij hun huwelijk hebben [27] (A) geconsummeerd / (B) geconsumeerd. Of leest over dames die, ontdaan van [28] (A) tanga / (B) tangga en andere [29] (A) manifacturen / (B) manufacturen, hun [30] (A) g-plek / (B) G-plek doen tintelen van genot. Ook komen de talloze synoniemen van '[31] (A) coiteren / (B) coïteren' voorbij, alsmede diverse methoden van [32] (A) anti-conceptie / (B) anticonceptie zoals de welhaast [33] (A) agrarische / (B) archaïsche [34] (A) coitus interruptus / (B) coïtus interruptus.

5. De liefde is een goede zaak en geeft het mensdom veel vermaak, zo [35] (A) paravraseren / (B) parafraseren we Multatuli. Of je nu deftig [36] (A) copuleert / (B) kopuleert, liever ligt te [37] (A) kirren / (B) kieren of gewoonweg van [38] (A) Wippenstein / (B) wippenstein gaat, de taal der liefde spreken we allemaal.