woensdag 25 oktober 2017

Dictee woensdag 25 okt 2017 (1): dictee Groot Krimpens Dictee 2017 [1183]

Dictee - dictees [1183]

Groot Krimpens Dictee 2017

Een eminente gemeente (auteur: Huib Neven)

1. U allen behoort tot het excellente gezelschap dat ooit zijn domicilie of pied-à-terre in Krimpen aan den IJssel heeft gekozen. U moet dus een ongebreidelde interesse hebben in de historische ontwikkelingen van dit dorp in het Hollandsche IJsselgebied [Rijkswaterstaat, maar VD: Hollandse IJssel - 6 maal: dat is volgens de dicteereglementen bepalend!]. Zo niet, dan kunt u beter de pen terzijde leggen en ertussenuit knijpen. U bespaart zich dan een taalkundige exercitie oftewel een linguïstische calvarie [lijdensweg, martelgang].

2. De streek waar wij nu sedentair [met vaste verblijf- of standplaats, antoniem: nomadenbestaan] bivakkeren was in vroeger tijden een zompig [drassig] oord vol florissante paarden- en zonnebloemen. Om het weidse moeras leefbaar te maken moest de schop in de grond. Naar verluidt vestigden de eerste bewoners zich langs de rivier. Bij de Veerdam wachtten zij dagelijks op het heen-en-weerbootje en wisselden de dorpsroddels uit. Het lijdt geen twijfel, de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig praten we niet meer, we whatsappen, sms'en en worden continu ge-e-maild.

3. Langzaam breidde Krimpen zich uit, dankzij een weldoordachte langetermijnplanning. De groei kreeg een spectaculaire boost [steuntje in de rug, extra impuls] na de ingebruikneming van onze geapprecieerde en verguisde Algerabrug. Vanuit Rotterdam-Centrum was het ineens een fluitje van een cent om Krimpen te bereiken en vice versa. De populatie dijde uit, weliswaar niet tot tien miljoen, maar ten langen leste toch wel tot bijna dertigduizend.

4. De Stormpolder vormt een verhaal apart. Waar de authentieke [oorspronkelijke] bewoners ooit de strijd aanbonden met horribele [afgrijselijke, gruwelijke] inundaties [overstromingen], bepalen nu talrijke industrieën het beeld, met als apotheose [schitterend slottoneel] een ontzaglijke [GB ook: ontzaggelijke] scheepshal die als een reuzendraak [groot!, niet: leuk!] somptueuze [weelderige] cruiseschepen in groten getale uitspuwt op de Zuid-Hollandse wateren.

5. Wat een dorp! Je hoeft geenszins een plebisciet [volksstemming] te houden om te weten dat Krimpen de meest exquise [GB ook: exquiste] gemeente op het noordelijk halfrond is.