zondag 6 september 2015

Dictee zondag 06 sep 2015 (1): dictee Negen fouten, curieus! [724]

Dictee - dictees [724] 

Negen fouten, curieus!

Bij het JeeBee Dictee in Arnhem gebeurde er iets achteraf wel vermakelijks, reden om het den volke kond te doen. Ik had moeten opschrijven 'stelt een gedetineerde', maar ik schreef 'stelden gedetineerden'. Die slot-n spreek je meestal niet uit. Probeer de uitspraak maar: beide uitdrukkingen zijn 100% identiek. Maar toen begon de ellende: ik realiseerde me, dat de verleden tijd hier niet paste, en omdat het meervoud 'gedetineerden' er al stond, heb ik 'stelden' in een breinclash doorgestreept en in 'stellen' veranderd, daarbij volledig voorbijgaand aan het feit, dat ik een als 't' uitgesproken 'd' kennelijk wel degelijk gehoord had …

Dat leidde – het lijkt wel een beetje kafkaësk dan wel kafka-achtig – absurd tot 9 fouten, die mij door de jury werden aangerekend. Wat zegt u, negen fouten? Jazeker! En ik snap het nog ook! De regels waren buitensporig streng: er werd echt per letter afgerekend (in dat kader was het wel weer raar dat mijn 'kangeroe' i.p.v. 'kangoeroe' twee streepjes en niet slechts één streepje opleverde, maar alla) en een geheel fout of ontbrekend woord werd voor 5 fouten ingeboekt.

Rekent u even mee? Daar gaan we dan: het gaat dus om 'stellen gedetineerden' in plaats van 'stelt een gedetineerde'. Allereerst 'een' vergeten. Zo, dat zijn vast 5 fouten (sic!). Verder: 'stellen' i.p.v. 'stelt': mooi, 'len' i.p.v. 't': weer 3 fouten en tenslotte een onterechte 'n' na 'gedetineerde': 1 fout. En jazeker: 5 + 3 + 1 = echt 9 fouten.

Absurd? Nou ja, een ietsepietsie wel, wellicht?