donderdag 3 september 2015

Dictee donderdag 03 sep 2015 (1): dictee Eerste Eemnesser dictee 2015 [722]

Dictee - dictees [722]

Het Eemnesser dictee [titel, 'dictee' boven aan ons schrijfpapier met kleine letter]
(do 03-09-2015, auteur: Gerard Wortel, voorlezer: Henk van Hees)

1. Eemnes kenmerkt zich door een weids polderlandschap waar men zich kan vermeien te midden van fluitenkruid, kievi(e)ten, leeuweriken, lieveheersbeestjes en pielepoten, waar men kan pierewaaien aan de zomerdijk en zich ten slotte kan verpozen bij de veerpont over de Eem, alwaar het konterfeitsel van Drs. P [hoewel fout, is 'drs.' ook goed gerekend] op het geplastificeerde tafelblad je enigszins ironisch toelacht.
2. Heden ten dage onderscheidt het polderdorp zich door zijn gemêleerde bevolkingssamenstelling, waarbij de doorsneeburger een gemiddelde vertegenwoordigt van pezende agrariërs, gelouterde zzp’ers, zelotische arbeiders en geanimeerde middenstanders, met hooguit een enkele hovaardige gefacelifte patjepeeër met een jackrussellterriër of een paar lethargische adolescenten, die zich soms op het dijktalud tegoed [vroeger 'te goed': ook goed gerekend] doen aan een kant-en-klaarmaaltijd zonder daarbij de gemeenschap te diffameren.
3.Met een bloeiende KPJ, een eloquent college van B en W zonder ivorentorenhouding, een acquirerende bibliotheek, een florissant verenigingsleven en een flamboyante goedheilig man [ook 'goedheiligman' is goed gerekend] – weliswaar met een B-status vanwege de Zwarte Pietendiscussie [ook: 'zwartepietendiscussie' is goed gerekend] – kan Eemnes erop pochen een reuzeleuk dorp te zijn waar Jan en alleman goed gedijt.
4. Alhoewel de gemiddelde Eemnesser er een [geen accenten] is van huisje-boompje-beestje demonstreert hij bij tijd en wijle een exuberante culinaire levensstijl door zich op buitenissige wijze te storten op de pekingeend van de afhaalchinees of op de felbegeerde rijstebrij met jutteperen, gelardeerd met piripiri, snippers van het vrije-uitloopei en cantharellen van de plaatselijke traiteur.
5. Voor de grootte qua inwonertal en haar [zijn] navenant prettige leefbaarheid zou het beter zijn als Eemnes niet exorbitant opgekalefaterd zou worden met allerlei beregoede eigenaardigheden zoals hierboven opgesomd, want de angst is gerechtvaardigd dat men dientengevolge een toestroom van de naburige Gooise dorpen Blaricum en Laren kan tegemoetzien.
6. Dit eerste Eemnesser dictee, dat met haar [zijn] narratieve vorm een sieraad beoogt te zijn voor nietsontziende linguïsten, biedt geen ruimte aan excuustruzen of janklaassens die het gefröbel met taal ten enenmale niet zien zitten.