zaterdag 5 september 2015

Dictee zaterdag 05 sep 2015 (1): dictee Jeebee Dictee 2015 [723]

Dictee - dictees [723]

JeeBee Dictee 04-09-2015, Eusebiuskerk, Arnhem

Auteur en voorlezer: prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, advocaat-generaal Hoge Raad

Tussen [ en ] de fouten van Rein

1. Taal is soms niet te volgen, bijvoorbeeld als technerds snapchatten [snack, onbekend, achteraf wel p gehoord, staat in oVD: foto's uitwisselen m.b.v. de socialemedia-app Snapchat, 1 fout] over het adequaat retourpinnen van contactloze betalingen met je touchtelefoon bij de doe-het-zelfkassa van een goedkopestoelenmaatschappij. [1]

2. Voor juridisch vocabulaire geldt eenzelfde [los, 1] euvel. Daarom gieten we dit dictee ongegeneerd in de vorm van een trukendoos vol verrassingen. Alleen veinzaards en fleemkousen zullen na afloop applaudisseren. Zet u consciëntieus maar tegelijkertijd stoïcijns aan uw sisyfusarbeid en hoed u voor afasie. [1]

3. In veel bajesen, vaak beschouwd als ADHD-maatschappijen waarin geweld gemakkelijk accumuleert onder het doorgaans niet-frêle [terecht streepje, niet fout, 1] rapaille, wordt het bereiden van kangoeroe-entrecotes [e, 2?] of brahmapoetrakip zo nodig disciplinair bestraft. Wanneer de volitieve [de wil betreffend] kant van mogelijke commissiedelicten bewijsbaar is, lijden directeuren niet aan aboulie [o, 1] [willoosheid]. [4]

4. Afgrijzenwekkende sancties uit de voornapoleontische [2 letters vergeten, 2] periode als kromsluiten in braceletten zijn afgeschaft, maar modernere alternatieven zijn voorhanden, ondanks de teloorgang van het op Pennsylvanische [1 n, 1] leest geschoeide cellulaire stelsel. [3]

5. Bijwijlen stelt een gedetineerde [stellen gedetineerden, 9 …!], niet à contrecoeur, beklag en zelfs beroep in bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Dergelijke rechtsmiddelen zijn eveneens te allen tijde beschikbaar voor hier te lande berechte Somalische kapers van een Iraanse dhow [uitspraak geen doo, maar dau!], zonder dat non-refoulement [niet verstaan en geen idee – NRC stijlboek: in het vluchtelingenrecht: verbod een asielzoeker terug te zenden naar het land waar hij of zij te vrezen heeft voor vervolging, NB woord gewoon in VD!, Rein: non-performance, 5 …!] vereist is. [14!]

6. Een babylonische spraakverwarring tussen klagers die geen abituriënt zijn geweest noch ooit een abecedarium ter hand namen, kan leiden tot discussies over het toevoegen van qatbladeren [kw gelezen!] aan couscous met cherrytomaatjes en harissa. Misschien wordt zelfs stilgestaan bij een gemotoriseerde quad. Ook voor de penitentiaire rechters blijft het manoeuvreren tussen Scylla en Charybdis. [0]

7. Dat de tijd waarin geëmotioneerde pro-Deoadvocaten hun gedetineerde cliënten bij een mêlee aan beklagzaken tegen passend tarief bijstonden heden ten dage ten einde is, is een fait accompli. [0]

8. Het gaat echter bepaald niet alleen om minuscule futiliteiten van querulanten. Anders was de nieuwe mogelijkheid van cassatie in het belang der wet door de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden niet nodig. [0] [Totaal: 23, nog net voor de meute (gemiddeld 73 fouten), Joost 3 (2)]