maandag 21 maart 2016

Dictee dinsdag 22 maart (1): dictee Gents Studentendictee 2016 [876]

Dictee - dictees [876]

Gents Studentendictee 2016

Een gevaarlijke liaison (auteur: W. De Rycke)

1. Ze bereed hem als ware hij een losgeslagen przewalskihengst die teugels of sjabrak ontbeerde. Hoe is (voorkeur BE, NL ook: heeft) het zover (ook: zo ver, Taaladvies 1679) kunnen komen? Hij weet nog hoe hij haar voor het eerst spotte op de bühne van een Mozartvertoning tijdens zijn New Yorkreis. Zij was een beeldschone en frêle mulattin met een froufrou en een kokette glimlach. Hij een gefêteerd violist-componist die zich in zijn nonchalant dichtgeknoopte chambray overhemd (chambrayoverhemd: bij GB is chambray znw., bij VD zowel bnw. als znw., de klemtoon is dan doorslaggevend voor de schrijfwijze) (als) een rock-'n-rollster waande. Zij wou liever als stoïcijnse renaissancemaagd haar tijd (ver)beiden tot sint-juttemis in de Sint-Godelievekerk. Hij beschouwde zichzelf als een libidineuze libertijn voor wie niets sacrosanct was en die zich liever vermeide tussen de venusheuvels dan tussen de boeken. Desalniettemin trof de liefde hen beiden als een Sint-Elizabethsvloed rond de tijd van het sint-maartensfeest, maar voor het kerstfeest, hoewel de hulstguirlandes al aan de deuren hingen.

2. Tijdens de winter trokken ze zich terug in zijn voorouderlijke adellijke chateau, niet ver van sinjorenstad (niet Sint-Jorisstad, Rein!) Antwerpen in Noord-Vlaanderen, alwaar ze zich tegoed deden aan allerhande choquante sensuele excessen. Hier was (er) geen sprake van newageachtige dissen met quinoa of minestronesoep met – o tempora – glutenvrij neohipsterbrood (niet in wdb.). Liever laafden zij zich 's avonds aan goed gechambreerde chardonnays en Karel I-sigaren te midden van somptueuze Perzische tapisserieën, magnifiek geciseleerd houtsnijwerk en met goudbrokaat afgezette trijpen chaises longues. Het was op dergelijke avond dat zij plotseling in de deuropening verscheen in niets meer dan een witte guêpière (niet in wdb.) met bijpassende jarretelgordel (beter: jarretellengordel) en witkanten (vergelijk: roodzijden = rode zijden) kousen.

3. Langzaam en zwoel heupwiegend als een bijdetijdse miss twiggy schreed ze zijn richting uit. Hijzelf voelde de bordeauxrode shantoengdeken (omdat 'shantoeng' alleen een znw. is, moet deze samenstelling inderdaad aaneen!) die hij aanhad (ook: aan had, Taaladvies 1741) langs zijn lendenen naar beneden glijden. Hij vlijde zich neer op het antiquarische parket, gevleid door haar gedweeë gedrag en anticiperend op lucullisch genot met zijn nieuwste verovering. Groot was dan ook zijn verbazing toen ze midden in de coïtus uit het niets een in cyaankali gedoopte dolk in zijn borstkas plofte. Haar degout van zijn capricieuze playboygedrag was te groot geworden. Hij bloedde dood terwijl zijn trouwe dobermannpincher tevergeefs blafte bij het haardvuur. Zijn overspel had zijn decadente konterfeitsel doorprikt (BE voor doorgeprikt). Dat is de portee van deze historie.