dinsdag 8 maart 2016

Dictee dinsdag 08 mrt 2016 (1): dictee Vijftien jaar Hof van Twente [872]

Dictee - dictees [872]

Hof van Twente vijftien jaar (auteurs: Henk Hondelink en Sini Dietvorst)

1. Wellicht is het toeval, maar feit is dat dit jubileumdictee op deze beginmaartdag, vijftien jaar na tweeduizend en een plaatsheeft op Internationale Vrouwendag, ontstaan uit de poëtische eis van vrouwen 'brood en rozen' die werd geuit in negentienhonderdenacht. Toch vormen vrouwen en Hof van Twente vanaf het begin een goed huwelijk, een apollinische twee-eenheid.

2. "Zo-even is bekend geworden dat onze nieuwe gemeente van start gaat met mevrouw Ank Bijleveld als eerste burgemeester." Met deze woorden ontstond een eerste affectie tussen de nieuwbakken gemeente en het zwakke, of juist sterke, geslacht.

3. Ook heden ten dage wordt in de gemeenteraad van Hof van Twente de scepter gezwaaid door een vrouw in de persoon van Ellen Nauta-van Moorsel. Zij hanteert joyeus maar zeker ook consciëntieus de voorzittershamer.

4. Drie masculiene collegae vormden de buffer tussen de beide vrouwen. Al of niet ad interim gaven de heren Kok en Burgering ("Hof van Twente ligt in Gelderland") de gemeente een culinair tintje en daarna wilde men per se Goudt (honderdveldendenksporter).

5. Anderhalf decennium geleden ontstond Hof van Twente. Bepaald geen sinecure, eerder een tantaluskwelling in het kwadraat. Stante pede ontstond een kakofonie van meningen. Diverse groepen pleitten voor eigen zelfstandigheid, hoewel de latere naam van de nieuwe gemeente al bestond als een toeristisch samenwerkingsverband, resulterend in de zogeheten Vijfsterrenfietsroute, geïnitieerd door de KLM.

6. Wel of niet Delden-Plus (Delden Plus), wel of niet syncretiseren van Markelo en Holten? Het waren disputen, soms een-op-een, maar ook die gesprekken scoorden niet. Er werd uitentreuren met ideeën gemanoeuvreerd. Goedkeuringen en afkeuringen, ze gingen als een amorfe massa in elkaar over en de vragen bleven, zoals: waar komt het gemeentehuis, waar moeten we borstcrawlen en waar kan worden gewaterpolood? Vragen waarvan de antwoorden nu als logisch worden ervaren. Het 'Vernieuwend (v...) denken, vernieuwend doen' is tot volle wasdom gekomen.

7. Kortom: uit vijf tuinen is deze bloeiende Hof ontstaan waarin dienstbaarheid en hoffelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook al was niet iedereen het ermee eens: laten we niet langer onze tegenstellingen benadrukken maar onze zegeningen tellen. Zoals een goede hovenier zorgt voor zijn vergeet-mij-nietjes, de eenjarige juffertjes-in-'t-groen en lievevrouwebedstro, ter verfraaiing van zijn hof, zo moeten wij allen als 'hofleveranciers' ervoor zorgen dat Hof van Twente een leefbaar plekje Twente blijft waar Jan en alleman zich thuis zal blijven voelen.