donderdag 31 maart 2016

Dictee donderdag 31 mrt 2016 (1): dictee Groot Dictee Alphen aan den Rijn 2016 [879]

Dictee - dictees [879]

Groot Dictee Alphen aan den Rijn 2016

De totstandkoming van een dictee (auteur: Gerard van Gemert) 

1. De ideeën voor dit dictee zijn aangedragen door een meermalen gefêteerde Zuid-Hollandse kinderboekenschrijver, die als provisorische filantroop vorig jaar een royale cheque in ontvangst mocht nemen.

2. Hij mijdt in zijn manuscripten woorden die door bijdehante linguïsten als alledaags worden gezien; het lijdt geen twijfel dat hij in dezen hetzelfde heeft nagestreefd.

3. Toen hij zich aanmeldde voor coöperatie ten aanzien van deze avond, twijfelden de soroptimisten enigszins of zij deze relaxte scribent als dicteeschrijver wilden, maar zij gingen overstag toen hun de uitslag ter ore was gekomen van een hem afgenomen IQ-test.

4. Na veel geweifel werd ten slotte besloten een avond te barbecueën voor een nadere kennismaking en ter bespreking van de condities en peiling van zijn capaciteiten; het pleit werd beslecht en de afspraken werden vastgelegd op een A4'tje in een op hiërogliefen lijkend handschrift.

 5. Deze door de aspirant-dicteeschrijver behaalde pyrrusoverwinning werd gevierd in een hier ter stede gevestigd louche etablissement, dat zich in reclames de allures aanmeet van een kosmopolitisch grand café en waar earlgreythee en cappuccinootjes een specialiteit zijn, waar de jeugd zich liever bezighoudt met yahtzeeën dan met
mens-erger-je-nieten en waar op diverse lcd-tv's beelden zijn te zien, bijvoorbeeld van het achtuurjournaal, die nogal eens voor déjà vuutjes zorgen.

6. Thuisgekomen kwam onze schrijver tot de verbijsterende ontdekking dat hij zich had gecommitteerd aan forse eisen: hij had ervoor getekend geen jip-en-janneketaal te bezigen en het koste wat het kost woorden te gebruiken als jackrussellterriër, worcestershiresaus en chipolata-ijs, aan welke voorwaarde dus hierbij is tegemoetgekomen.

7. Het conceptdictee werd blootgesteld aan het consciëntieuze oordeel van de juryleden, die behoudens enkele kritische kanttekeningen van mening waren dat daarin genoeg tot verkneukelen aanleiding gevende struikelblokken en mogelijke uitglijers te berde werden gebracht en dat het bij monde van onze geëerde burger- en voorleesmoeder weer een avond van heb ik jou daar zou kunnen opleveren.

8.Zij gaven graag hun fiat aan een enigszins aangepaste versie, met des te meer plezier, toen na veel gedelibereer het voorgestelde drieëntwintigletterige slotwoord, waarvoor de context ontbrak, ten langen leste werd geëlimineerd.

[hexakosioihexekontahexafobie]