zaterdag 20 februari 2016

Dictee zaterdag 20 feb 2015 (2): dictee Ter Aar 2016 [864]

Dictee - dictees [864]

Groot Dictee Ter Aar 2016

[Een uitleg bij het dictee is op verzoek verkrijgbaar]

Heden, woensdag zeventien februari tweeduizend zestien … (auteur: Rein Leentfaar)

1. Heden verscheen voor mij, notaris Kroes van het ook in Alphen aan den Rijn opererende notariskantoor Maatschap Kroes en Partners, eertijds kandidaat-notaris, de dictee-elite van Ter Aar en weidse omstreken, teneinde hun vermogen te testen om deze spellingbee met reine rijmelarijen en stereotypische taalspielereien als foutloos parcours af te leggen.

2. Massa's akteverzamelingen passeren mij. Ik verlijd aktes van onroerende zaken (o.z.); men zij verdacht op ozb, de onroerendezaakbelasting. Zo-even verleed ik een akte over een villaatje in het oostzuidoosten dat bijna cadeau gedaan werd aan die niet zo chique chichi madam met haar figuurlijke pitbullterriër, een klerevent, een klerenkast.

3. Gegoochel met gegoogel leerde u: anno Domini najaar tweeduizend vijftien voerden wij een onloochenbare actie, waarbij via een loterij een B&B-arrangement te winnen was, nadat leverings- en hypotheekakte passé waren. De klant is koning, geldt ook voor de notariële clientèle. Tarifering is vrij (btw incluis), maar ook dienst na verkoop is een zwaarwegende, epochemachende factor in cliëntenbinding.

4. Ook in familierecht zijn wij kei- en beregoed, van langstlevendentestament tot huwelijksvermogensrechtelijke estateplanning, en we deinzen ammenooitniet terug voor breinbrekers bij echtscheidingszaken, waarbij beide ex-eega's, zo veel mogelijk tevredengesteld, antikemphanengedrag zouden moeten vertonen. De huisaanschafkosten bij elke authentieke akte – in originali, in minuut verleden – moeten op onze derdenrekening worden gestort.

5. Notaris worden? Word vooralsnog stagiair op ons bediendekantoor, haal je hbo-bachelor en ga jus studeren aan de RUL, de Rijksuniversiteit Leiden. En wordt u vooral primus inter pares (eerste onder uws gelijken), grijp de kans om oioër te worden en promovendus in spe; mooi toch: met jouw prof notarieel recht en de pedel – die van 'hora est' – op een selfie?

6. [Specialisten(on)zin]
Een queueënde crowd – niet de Wijzen uit het Oosten – met onder anderen Indochinezen, Sri Lankanen en vroegere
Opper-Volta-inwoners trok vanuit de Oriënt naar het rijke Westen (Ter Aar). Het gezelschap bestond gelukkig niet uit bolita- of bolletjesslikkers met ecstasypillen (afgekort: xtc-pillen), ook wel bekendstaand als MDMA – methyleendioxymethylamfetamine – en meowmeow, de designerdrug mephedrone.