zondag 28 februari 2016

Dictee zondag 28 feb 2016 (1): dictee Dictee Dendermonde 2016 [867]

Dictee - dictees [867]

Het Nederlands, quo vadis?

Het Nederlands is een mooie taal. We blijven met aplomb stellen dat je er in alle omstandigheden uiterst genuanceerd en consciëntieus mee aan de slag kunt. Dat is belangrijk, want taal is het vehikel van onze gedachten en vooralsnog de beste manier om eloquent te communiceren.

Hoewel, in Noord en Zuid wordt onze taal continu geweld aangedaan. Het Vlaams, excuus het Belgisch-Nederlands, zou volgens de filologen van dienst anders mogen klinken dan het Nederlands-Nederlands. Dit zou betekenen dat het Noorden het echte Nederlands spreekt, terwijl wij Vlamingen een variant gebruiken. Zotteklap, het gaat niet per se om caoutchouc of hachee.

Commerçant, délégué, mitraillette, ervanonder muizen, plattekaas, spaghettiavond, vijfdagenweek, zagemeel en zonneslag zijn specimens van Belgisch-Nederlandse termen die beschaafd sprekende Vlamingen heden ten dage vlot in de mond nemen en die gepromoveerd zijn tot goedgekeurde standaardtalige termen of uitdrukkingen.

Natuurlijk bestaan er ook Noord- en Zuid-Nederlandse tussentalen en dialecten. Naar verluidt verliezen dialecten hun authenticiteit. De chattaal en de sms-taal zijn geschreven taalvariëteiten geworden. Is het niet frappant dat in Vlaanderen zowat alle tv-programma's worden ondertiteld, zelfs passages in het VRT-journaal? Is het nieuwsnederlands (volgens de auteurs: Nieuwsnederlands, alleen in Vlaanderen zo bekend) het ideaal? Mag een niet-moedertaalspreker anders klinken?

Er is uiteraard de standaardtaal, die we het Nederlands noemen en die iedereen zou moeten beheersen. Met zijn allen gaan we ertegenaan! Maar voor vele sceptici begint de standaardtaalverdediging erg naar fetisjisme te neigen.

Moeten we ons zorgen maken over de bedreiging van het Standaardnederlands door tussentaal, Verkavelingsvlaams of jongerennederlands (volgens de auteurs: jongeren-Nederlands, staat inderdaad op de website van Onze Taal, maar dat is geen bron voor dictees ...)? Zijn we nu op weg naar ieder zijn eigen Nederlands? Is de taal niet langer wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, maar de optelling van ieders hoogstpersoonlijke taalgebruik? Willen we dat het Nederlands een taal is van vierentwintig miljoen individuen of van één groep gelijkgestemden? Dat beslissen doen we tenslotte allemaal tezamen. Of iedereen apart.

Onthoud wat de hoofdredacteur van De Standaard gezegd heeft, namelijk: "Wie zijn taal niet op orde heeft, is onbetrouwbaar."

[Vergelijk GB p. 112: steenkolenengels, schoolfrans.]