zaterdag 20 februari 2016

Dictee zaterdag 20 feb 2016 (3): dictee Kampen 2016 [865]

Dictee - dictees [865]

Dictee Kampen 2016 (auteur: Leo Schelhaas)

Digitale dimensies

1. De digitale wereldrevolutie beïnvloedt de global village met haar automatische informatieoverdracht [afkorting] m.b.v. micro-elektronica zozeer dat noch capabelen door force majeure, noch imcompetenten door laag-bij-de-grondsheid noch culpabelen met hun computercriminaliteit de portee ervan beseffen.

2. Zo is het anno Domini 2016 niet imaginair dat door ongelimiteerd opdrijven van het immateriële potentieel van de bestaande virtual reality, [afkorting] d.w.z. door ICT-singulariteit (ict), zelfs bollebozen en genieën van ICT'ers (ict) die artificiële superintelligentie met haar blitse inventies niet langer nog kunnen bijbenen.

3. Veel users van social media als Facebook en Twitter zijn door selfienarcisme en -exhibitionisme gepreoccupeerd, met asociale bijeffecten als: [cijfers] 24 uurstreiterijen, seksuele chantage, uitwassen zoals sexting en grooming, doodsbedreiging, kindsoldaatrekrutering, zelfs toe-eigening van grafzerkteksten.

4. De internetoplichtingspraktijken met [letters] honderdduizenden slachtoffers worden zo geraffineerd uitgevoerd met inzet van fijnmazige netten van naïeve en kwezelachtige katvangers als malafide saboteurs van opsporingspogingen, dat zíj [2 tekens mag ook] hangen, de werkelijke daders aan arrestatie ontsnappen.

5. Bovendien worden bankconto's door phishing via e-mail of internet, skimming middels het praktisch al stereotiepe kopiëren van pincodes, en card- of cashtrapping door pinpas of geld manipulatief te onderscheppen bij en in de geldautomaat, dientengevolge stiekempjes leeggeroofd of -getrokken.

6. Even vilein opereert het Rijk, dat notoire snelheidsduivels met kafkaëske of kafka-achtige 'ndranghetatactieken, flitspalen, laserguns, trajectcontroles alom monitort, bij een delict van wel [cijfers] 4 [symbool] km te hard erbij lapt en jaarlijks zo'n [cijfers] 10.000.000 (10 miljoen) [afkorting] zgn. wegpiraten beboet in een [afkorting] m.i. abjecte salamistrategie.

7. Disproportioneel is ook het nagenoeg ongericht aftappen van telefoons met NB approbatie van de Tweede Kamer om terreuracties en het inzetten van thermografische scans voor een effectieve controle op wie wel en wie niet energiebesparend bezig is, om milieuerosie te voorkomen.

8. Deze revolutie versjteert niet alles, een wake-upcall is eyeopener voor zaken als digitale tv, nieuwssites, tekstverwerking, powerpointpresentaties (PowerPointpresentaties), telefonie, fotografie, muziek, medische apparatuur et cetera.