zaterdag 20 februari 2016

Dictee zaterdag 20 feb 2016 (1): dictee Groot Dictee van Voorthuizen 2016 [863]

Dictee - dictees [863]

Groot Dictee van Voorthuizen (auteur: Liesbeth Vos-van Rijn)

Zambiaans avontuur na Voorthuizer zwoegen

1. Zambia, ten tijde van de roerige zestiger jaren van de vorige eeuw nog Noord-Rhodesië genaamd, is een land in Afrika dat grenst aan Congo-Kinshasa en nog zeven andere landen en staatkundig in vele districten onderverdeeld is, verspreid over diverse geografische regio's.

2. De officiële taal werd reeds na de belle époque Engels, daarnaast worden er door de overheid op grond van de aantallen eerste- en tweedetaalsprekers zeven semiofficiële talen erkend met grote verschillen tussen de verspreidingsgraden van de diverse talen.

3. Volgens de onlangs nog geüpdatete versie gaat vanuit Voorthuizen een groep van bijna dertig jongeren in de zomer twee lerarenhuizen bouwen ten behoeve van de multi-etnische samenleving van dit Afrikaanse land.

4. Men zocht ter financiering een mecenas en vond deze aanvankelijk in een muziekinstituut dat in een enigszins jeroenboschachtige omgeving met veel joie de vivre jump-'n-jivemuziek uit de veertiger jaren ten gehore brengt en koste wat het kost wil voorkomen dat de luisterende dames en heren van goeden huize in Morpheus' armen zakken.

5. Ook waren er eerder al soms enigszins malicieuze contacten tussen het impresariaat van een groot gospelkoor en organisaties in West-Europa, er werd uit-en-te-na ge-e-maild en de berichten werden telkenmale ge-cc'd aan collega's van comités in 's-Hertogenbosch en een klein Noord-Hollands dorp die ook geïnteresseerd waren in een optreden van het koor.

6. Nadat dit alles echter op een deceptie was uitgelopen, is er naar verluidt binnen de stuurgroep nog wel flink gesteggeld over de vele andere ideeën om de reis te kunnen betalen, met als uiteindelijk resultaat dat er rookworsten zijn verkocht, dat een klussendienst actief is geweest en dat 'vlijtige liesjes' het bakken van tompoezen
[niet: tompoucen, dat spreek je met een s uit] en vol-au-vents volstrekt au sérieux is genomen, want niemand speelde zomaar voor Sinterklaas (!).

7. De klussendienst bestond louter uit geenszins gestreste hobbyisten en heeft bij mensen thuis allerlei hand-en-spandiensten kunnen verlenen zoals het met een spuitapparaat meniën van staalconstructies, het leggen van laminaat in kinder- en tienerkamers en het met grote knowhow inspecteren van zeer geavanceerde
micro-elektronica.

8. Gelukkig was men dus niet meer afhankelijk van matig geïnteresseerde miljonairs die uiteraard wel over ruime financiële middelen beschikken, van handige zakenjongens die met veel flux de bouche programma's aan elkaar praten voor Françaises met gepiercete tongetjes en van goedgeïnformeerde goochemerds die zich graag overal mee bemoeien.

9. Het geld zal er wel komen en alle hier in de kerk aanwezige schrijvers van deze absurdistische zinnen die zo ijverig met of zonder on-Nederlandse pince-neztjes op hun neusjes zich in het zweet huns aanschijns overleveren aan de grillen van een zich voor geen enkele zin generende lector, worden bij dezen hartelijk bedankt voor de geweldige linguïstische inspanningen die zij zich getroost hebben!